Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Επιστημονικό Εργαστήριο

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

 

Επιστημονικό Εργαστήριο 2023 με θέμα «Παλαιές και νέες αυτοκρατορικές ιστορίες»
Επιστημονικό Εργαστήριο 22-23 Ιουνίου 2023
Επιστημονικό Εργαστήριο 2022 με θέμα «Γύρω από το 1922: προσφυγικές κρίσεις, πολιτικές πρόνοιας και πολιτισμική πολιτική»
Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο 17-18 Ιουνίου 2022

Διαδικτυακή Επιστημονική Διημερίδα


ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ /

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ

Πρόγραμμα

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα 17:40-20:00
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:00-13:00 και 17:00-20:00

Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο ελληνικό και ευρωπαϊκό, αλλά και οθωμανικό γεγονός, και συνδέεται άμεσα με τους κλυδωνισμούς του οθωμανικού «παλαιού καθεστώτος» και τις αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις του ύστερου 18ου και πρώιμου 19ου αιώνα. Με τη σειρά της, η κρίση που προκάλεσε η Ελληνική Επανάσταση έπαιξε ρόλο καταλύτη, επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό του οθωμανικού κράτους σε αυτοκρατορία ευρωπαϊκού τύπου. Η διημερίδα φιλοδοξεί να διερευνήσει τις εξελίξεις της περιόδου 1789-1839 μέσα από το πρίσμα της κρίσης της οθωμανικής τάξης πραγμάτων και με επίκεντρο την Ελληνική Επανάσταση, χωρίς όμως να ασχολείται αποκλειστικά με αυτή. Στόχος είναι να τοποθετηθεί η Επανάσταση του 1821 στα οθωμανικά της συμφραζόμενα, τόσο ως προς τις γενεσιουργές της αιτίες όσο και ως προς τις συνέπειές της, και να αναδειχθούν οι συνδέσεις της με τους ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς του οθωμανικού κράτους και των οθωμανικών κοινωνιών, χριστιανικών και μουσουλμανικών.

Επιστημονικό Εργαστήριο 2021 με θέμα «Η Επανάσταση του 1821: συγκριτικές προσεγγίσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο»
Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο 29-30 Ιουνίου 2021
Επιστημονικό Εργαστήριο 2020 με θέμα «"Μεγάλα γεγονότα" και big data. Ορίζοντες και προκλήσεις της ψηφιακής ιστορίας»
Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο 1-3 Ιουλίου 2020
Επιστημονικό Εργαστήριο 2019 με θέμα «Κρίση και εξεγέρσεις Από τον μεσαιωνικό στον σύγχρονο κόσμο»
Επιστημονικό Εργαστήριο
Μυτιλήνη 19-20 Ιουνίου 2019, Αμφιθέατρο Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου
Επιστημονικό Εργαστήριο 2018 με θέμα «Οικονομικές κρίσεις και κρίσιμες αποφάσεις: Στιγμές της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομικής ιστορίας»
Επιστημονικό Εργαστήριο
Μυτιλήνη 21-22 Ιουνίου 2018, Αίθουσα Εκδηλώσεων Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71
Επιστημονικό Εργαστήριο 2017 με θέμα «Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης»
Επιστημονικό Εργαστήριο
Μυτιλήνη 15-16 Ιουνίου 2017, Αίθουσα Εκδηλώσεων Εμπορικου Επιμελητηρίου Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71
Επιστημονικό Εργαστήριο 2016 με θέμα «Η έννοια της κρίσης και η κρίση των εννοιών: H αμηχανία της ιστορικής ερμηνείας»
Επιστημονικό Εργαστήριο
Μυτιλήνη 24-25 Ιουνίου 2016, Αίθουσα Εκδηλώσεων Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71