ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Προσφερόμενα Μαθήματα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου Γιαννακόπουλος
ΦΠΚ 8 Φύλο και υλικός πολιτισμός Πετρίδου
ΦΠΚ 4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου Γιαννιτσιώτης


B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΠΚ 3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη Πλακωτός
ΦΠΚ 5 Φύλο και μετανάστευση Τοπάλη
ΦΠΚ 6 Οικονομική ανισότητα , φύλο και ο αναπτυσσόμενος κόσμος Μπέλλας


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας