Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-1 Εξάμηνο Σπουδών: 1ο
Τίτλος Μαθήματος: Θεωρίες του Φύλου
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΟΧΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠIΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TUTORIALS) ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fkp-1/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  Στόχος του μαθήματος είναι:
  -η απόκτηση γνώσεων των σύγχρονων θεωριών του φύλου και της σεξουαλικότητας αλλά και της ιστορικής διαδρομής τους από την δεκαετία του ’70.
  -η χρησιμοποίηση αυτών των θεωριών στην ανάλυση της κοινωνίας.

  Γενικές Ικανότητες: Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
  Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  Εμπειρία στην παρουσίαση μελέτης με χρήση powerpoint.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση, χαρτογράφηση των κυριοτέρων θεωρητικών προσεγγίσεων του φύλου και της σεξουαλικότητας από τη δεκαετία του ’70 έως σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύγχρονα ρεύματα της φεμινιστικής και queer θεωρίας στη Βόρεια Αμερική. Στην αρχή παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στη συγκρότηση των γυναικείων σπουδών τη δεκαετία του ’70 και την μετάβαση στις σπουδές του φύλου καθώς και βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τις σπουδές αυτές όπως η σχέση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Αργότερα, παρουσιαζονται οι διαμάχες για τη σεξουαλικότητα (sex wars) τόσο στη φεμνιστική θεωρία όσο και στο φεμινιστικό κίνημα οι οποίες άρχισαν τη δεκαετία του ’80 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οι διαμάχες αυτές σηματοδοτούν και την συνάντηση του φεμινιστικού με το gay κίνημα, της φεμινιστικής με την queer θεωρία. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι κυριότερες θεωρίες για τη σεξουαλική ταυτότητα από την θεωρία της κοινωνικής κατασκευής μέχρι την μεταδομιστική θεωρία και τις ψυχαναλυτικές θεωρήσεις. Tέλος, θα παρουσιαστούν μελέτες νεότερων queer θεωρητικών που αφορούν κυρίως την χρονικότητα, ιστορία αλλά και την queer of color κριτική.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις Powerpoint, προβολές ταινιών, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (eclass).
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις-Παρουσιάσεις 26
  Συζήτηση 13
  Προετοιμασία παρουσιάσεων 65
   Εκπόνηση εργασίας 80
   Αυτόνομη μελέτη 100
  Σύνολο Μαθήματος 284
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά και αγγλικά (εφόσον πρόκειται για φοιτητή/τρια που δεν μιλά ελληνικά)
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Συμμετοχή στο μάθημα.
  Παρουσιάσεις στο μάθημα.
  Γραπτή εργασία.


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Μπακαλάκη Α. 1994 (επιμέλεια) Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  2. Γιαννακόπουλος K. 2006 (επιμέλεια) Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  3. Butler, J. 1993 Bodies that matter Routledge: London and New York
  4. Foucault M. 2011 Ιστορία της σεξουαλικότητας Ι. Η βούληση για γνώση. Αθήνα: Πλέθρον.
  5. Edelman L. 2004 No Future. Queer Theory and the Death Drive. Durham and London: Duke University Press.
  6. Munoz E. J. 2009 Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press.
  7. Freeman E. 2010 Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories. Durham and London: Duke University Press.
  8. Freccero C. 2006 Queer/Early/Modern. Durham and London: Duke University Press.


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Women and Performance: a journal of feminist theory.
  2. GLQ. A Journal of Lesbian and Gay Studies