Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-4 Εξάμηνο Σπουδών: 1ο
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου: Εκδοχές της ανδροπρέπειας και ανδρισμοί στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 19ος αιώνας – πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΟΧΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fpk-4/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με την έννοια της πολιτισμικής κατασκευής του ανδρισμού σε διαφορετικές κοινωνίες, ιστορικές περιόδους και κοινωνικά/πολιτισμικά συμφραζόμενα. Μαθαίνουν ότι ζητήματα που αφορούν τον ανδρισμό μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο συσχετικά, δηλαδή είτε με άλλες αναλυτικές κατηγορίες όπως η τάξη, η σεξουαλικότητα, η ηλικία, η εθνικότητα, η φυλή, είτε ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ανδρών καθώς επίσης και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εξοικειώνονται τέλος με ποικίλες ιστορικές πηγές και διαφορετικές ιστορικές προσεγγίσεις γύρω από τη μελέτη του ανδρισμού.

  Γενικές Ικανότητες: Το σεμινάριο βασίζεται στη μελέτη διαφόρων κειμένων της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την ιστορία του ανδρισμού, όπως επίσης και στην ανάλυση διαφορετικών ιστορικών πηγών, ερευνητικών μεθόδων και θεωρητικών προσεγγίσεων. Απαιτεί την ομαδική εργασία καθώς και την αυτόνομη συγγραφή εργασιών για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που καταλήγουν να αντιληφθούν τον ανδρισμό ως ένα ιστορικό φαινόμενο. Το μάθημα καλλιεργεί τη διεπιστημονικότητα καθώς χρησιμοποιεί μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία από διάφορες επιστήμες (ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, γεωγραφία). Οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν γνώσεις και ευαισθησίες γύρω από τις άνισες και σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις μέσα από την ιστορική προσέγγιση του φύλου.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι να δείξει ότι όπως οι γυναίκες, έτσι και οι άνδρες είναι έμφυλα κοινωνικά υποκείμενα. Οι ανδρικές ταυτότητες μπορούν να κατανοηθούν μόνο συσχετικά, δηλαδή αν συγκριθούν διαφορετικές ομάδες ανδρών μεταξύ τους όπως επίσης και μέσω της σύγκρισης για το τι θεωρείται «ανδρικό» και τι «γυναικείο», διαμέσου αναλυτικών κατηγοριών που γεννούν την κοινωνική διαφορά όπως η τάξη, η ηλικία, η εθνοπολιτισμική ομάδα, η σεξουαλικότητα και η φυλή. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως στη βρετανική, βορειοαμερικανική, γαλλική και γερμανική κοινωνία, ενώ το υλικό μας καλύπτει τον 19ο αιώνα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ακολουθώντας την οπτική της κοινωνικής κατασκευής, σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει ενδελεχώς τους τρόπους αναπαράστασης του ανδρισμού, κοινωνικά, θεσμικά και πολιτικά στο πλαίσιο του εκάστοτε κοινωνικού, θεσμικού και ιστορικού συμφραζόμενου. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι και η εξέταση των διαφόρων και διαφορετικών τρόπων μέσω των οποίων οι άνδρες επιτελούν το ανδρισμό. Η προσέγγιση της ιστορική; Κατασκευής του ανδρισμού αφορά διάφορα πεδία όπως: οικία, πόλη, εργασία και τεχνολογία, εθνικισμό, αποικιοκρατία, πόλεμο, κατανάλωση, ιατρικός και νομικός λόγος.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:  Στην αίθουσα γίνεται χρήση power point και προγραμματισμένης παρουσίασης και συζήτησης επιστημονικών κειμένων. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 39
  Παρουσιάσεις κειμένων στο μάθημα 45
  Συζήτηση στην τάξη 20
   Αυτόνομη μελέτη 56
   Τελικές εξετάσεις 20
   Τελική εργασία 70
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας, την συνολική παρουσία στην τάξη (γραπτές προφορικές παρουσιάσεις, συζήτηση) και την τελική εργασία.


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Στο σεμινάριο οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική σελίδα της πλατφόρμας e-class (https://eclass.aegean.gr/courses/SA251/), όπου υπάρχει άφθονο υλικό που χρησιμοποιείται κάθε εβδομάδα.