ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα δια ζώσης μαθήματα στη Γεωγραφία ΣΤ και στη Γεωγραφία Ε δηλ. το 50% θα αρχίσουν από 16/11/2020. Από τις 5/10/2020 μέχρι τις 16/11 θα είναι εξ αποστάσεως. Εξαιρείται το Θεωρίες του φύλου (Γιαννακόπουλος) που θα είναι όλο εξ αποστάσεως.
ΔΕΥΤΕΡΑ
18.00-21.00
Αίθουσα: ΣΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΠΚ 8 Φύλο και υλικός πολιτισμός Πετρίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΠΚ 4 Ιστορικές Προσεγγίσεις του φύλου Γιαννιτσιώτης
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Εξ αποστάσεως
ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου Γιαννακόπουλος