Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΙΑ-2 Εξάμηνο Σπουδών: 1ο
Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-koinoniki-kai-istoriki-anthropologia/mathimata-pms-kia/kia-2/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Παροχή βασικών γνώσεων στα πεδία της ανθρωπολογικής θεωρίας, ιστορίας και μεθοδολογίας καθώς και εξειδίκευση σε ορισμένες πτυχές τους που θα επιλέξει ο φοιτητής.

  Γενικές Ικανότητες: Το σεμιναριακό αυτό μάθημα συμβάλει στην θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση των φοιτητών στη σύγχρονη ανθρωπολογία έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν  από ανθρωπολογική σκοπιά ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα.
  Όπως συνολικότερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΚΙΑ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κριτικής ματιάς και καλλιεργεί την ευαισθησία απέναντι στους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης του εαυτού και του άλλου


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει τη μέθοδο και το αντικείμενο της κοινωνικής ανθρωπολογίας υπό το πρίσμα των διαφορετικών θεωρητικών παραδόσεων του 20ου αιώνα και σε σχέση με τις πολιτικές διαστάσεις του ανθρωπολογικού εγχειρήματος. Οι διαφορετικές θεωρίες εξετάζονται στο πλαίσιο των ιστορικών συνθηκών διαμόρφωσής τους τόσο αυτοτελώς όσο και μέσα από εθνογραφικές «εφαρμογές» τους. Στο πρώτο μέρος σχολιάζονται οι ιστορικές τάσεις της σύγχρονης ανθρωπολογίας και οι «εθνικές» σχολές (Aγγλική, Aμερικανική, Γαλλική), η πρόταση του εξελικτισμού για μια φυσική επιστήμη του κοινωνικού και ο βιολογικός ουνιβερσαλισμός, η τομή με τον εξελικτισμό και τη Βικτωριανή ανθρωπολογία και η γένεση του σύγχρονου ανθρωπολογικού παραδείγματος που βασίζεται στη συμμετοχική παρατήρηση και την εθνογραφία καθώς και η θεωρία της κοινωνικής δομής.  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται η επίδραση της δομικής γλωσσολογίας στην ανθρωπολογία και ο ανθρωπολογικός δομισμός του Levi-Strauss η επίδραση του δομισμού στο μαρξισμό και οι κριτικές στον δομισμό όπως η θεωρία της πρακτικής του Bourdieu και η θεωρία της δομοποίησης. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται η ερμηνευτική ανθρωπολογία και οι σύγχρονες συζητήσεις για την ανθρωπολογική έννοια του πολιτισμού, η θεωρία της κατασκευής στην ανθρωπολογία και οι καταβολές της στις σύγχρονες πολιτικές της ταυτότητας, η κριτική του εθνογραφικού ρεαλισμού υπό το πρίσμα της κειμενικότητας και της χωρικής αποδόμησης και οι εναλλακτικές μορφές εθνογραφίας που βασίζονται στη διατοπικότητα, τη διαλογικότητα και τον αναστοχασμό, οι μετα-κουλτουραλιστικές και μετα-αποικιακές προσεγγίσεις του πολιτισμού και οι επιπτώσεις τους στη μελέτη της πολιτισμικής διαφοράς (σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, το έθνος και την τάξη) και τέλος οι σύγχρονες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της «παγκοσμιοποίησης».


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία του διδάσκοντα
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:  Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για μάθημα 131
  Συγγραφή εργασίας 80
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Με βάση γραπτές εργασίες και προφορική επίδοση στο σεμιναριακό μάθημα.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. H. Kuklick (επιμ.), A New History of Anthropology
  2. T. Eriksen και F. Nielsen, Α History of Anthropology
  3. A. Kuper, Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι
  4. Τ. Eriksen, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα
  5. T. Ingold, Companion Encyclopedia of Anthropology
  6. C. Levi-Strauss, Δομική ανθρωπολογία
  7. C. Geertz, Η ερμηνεία των πολιτισμών
  8. R. Layton, Introduction to Anthropological Theory
  9. A. Barnard, History and Theory in Anthropology
  10. H. Moore, Anthropological Theory Today

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά: