Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΙΑ-6 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (συνεργασία στα αγγλικά)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-koinoniki-kai-istoriki-anthropologia/mathimata-pms-kia/kia-6 και https://eclass.aegean.gr/courses/SA101/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Το μάθημα αποσκοπεί στην συστηματική παρουσίαση και εξέταση του εθνικιστικού φαινομένου με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της δημιουργίας των εθνικών κρατών και της εθνικής ιδεολογίας.
  Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη  θεωρητική συζήτηση σχετικά με τον εθνικισμό και το εθνικό κράτος.
  Εξετάζουν και συζητούν συγκεκριμένες περιπτώσεις στην βάση βιβλιογραφίας και  πρωτογενών πηγών.
  Αναπτύσσουν δεξιότητες στην έρευνα και την προφορική και γραπτή παρουσίαση.

  Γενικές Ικανότητες: Αυτόνομη εργασία

  Κατανόηση της διαφορετικότητας και προώθηση της ανοχής

  Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, άσκηση κριτικής και δημιουργικής σκέψης, παραγωγή ερευνητικών ιδεών.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα αναλύεται το εθνικό φαινόμενο στην ολότητά του και σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο της νεωτερικότητας που ανήκει και στην διαμόρφωσή της οποίας συντελεί. Η διερεύνηση του φαινομένου επικεντρώνεται στο διάστημα από τον 18ο αιώνα και φθάνει μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη διερευνά τις προσεγγίσεις του εθνικισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο και επιχειρεί να φωτίσει τα επίμαχα σημεία των διαφορών ανάμεσά τους. Η δεύτερη εξετάζει σε συγκριτική φάση την διαμόρφωση των εθνικών ιδεολογιών με βάση τα κριτήρια που ιστορικά υποστηρίχτηκαν όπως η γλώσσα, η θρησκεία, η ιστορία, ο πολιτισμός, η φυλή, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται παραδείγματα κυρίως από τον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο. Η Τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής κοινότητας –έθνους και τις εντάσεις που την διαπερνούν. Εξετάζει ζητήματα, όπως η υπηκοότητα και τα πολιτικά δικαιώματα, η σχέση έθνους και κοινωνικού φύλου, οι δημογραφικές πολιτικές των εθνικών κρατών και η επέμβασή τους στα πεδία της σεξουαλικότητας, της δημόσιας υγείας και της οικογενειακής πολιτικής.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία της διδάσκουσας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση ηλεκτρονικής σελίδας στο eclass για τις ανάγκες του μαθήματος. Επικοινωνία του διδάσκοντος με τους φοιτητές με email και μηνύματα στο eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 40
  Εργασία σε εβδομαδιαία βάση 120
  Παρουσιάσεις στα μαθήματα 10
  Προετοιμασία τελικής εργασίας 50
  Προετοιμασία για εξέταση προόδου 30
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Εξέταση προόδου μαθήματος
  Παρουσιάσεις στο μάθημα
  Τελική εργασία

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά: