Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑΛ-4 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό, Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Όλα τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-krisi-kai-istoriki-allagi/mathimata-pms-kkia/ial-4/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την ερμηνεία των εννοιών μέσα από μια ιστορική προοπτική, την οποία πλαισιώνει η κατανόηση θεμελιωδών εργαλείων της γλωσσικής θεωρίας.

  Γενικές Ικανότητες: 
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το γλωσσικό όργανο όχι μόνο αντανακλά τη ροή του ιστορικού χρόνου αλλά και χάρη σε αυτό διαμορφώνονται οι όροι πρόσληψης των μεταβολών της πραγματικότητας. Ο κύκλος αυτός διαλέξεων αποσκοπεί να προσφέρει, αφενός, μια επισκόπηση των γλωσσικών θεωριών, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, που φιλοδοξούν να αποκρυπτογραφήσουν τα γλωσσικά δεδομένα ως εργαλείο και δείκτη της εξέλιξης και των περιπετειών της συνείδησης. Αφετέρου, αποσκοπεί να εμβαθύνει στο περιεχόμενο τομών στο εννοιολογικό σύμπαν που, κάτω από ορισμένες ιστορικές συνθήκες, αποκρυσταλλώθηκαν σε αντιθετικά ζεύγη όπως νόμος/φύση, συμφέρον/δίκαιο, όλον/μέρος κ.ά.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση εκπαιδευτικού υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 100
  Προφορικές παρουσιάσεις 50
  Εργασίες 100
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης: προφορικές παρουσιάσεις, γραπτές εργασίες

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Πλάτων. Κρατύλος: Ή περί ορθότητας ονομάτων, μτφ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, ( Αθήνα: Χατζόπουλος, 1994).
  2. De Saussure, Ferdinand. Course in General Linguistics (New York: Philosophical Library, 1959).
  3. Chomsky, Noam. Syntactic Structures (Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 2002).
  4. Lakoff, George. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind (Chicago:University of Chicago Press,1987).


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά: