ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021

ΔΕΥΤΕΡΑ
18.00-21.00
Αίθουσα: Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής  μεταβολής Ιακώβου
ΤΡΙΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΑΛ-5 Κοινωνίες σε σύγκρουση Πλακωτός  & Χαντζαρούλα 
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Ε ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός Γκαρά