ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 10.02.20 έως και 22.05.2020

ΤΡΙΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής Ιακώβου
ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών ΑναστασιάδηςKανάκης
Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασής της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)