Τελετή καθομολόγησης μεταπτυχιακών

Τελετή καθομολόγησης μεταπτυχιακών

Η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, έχει οριστεί σύμφωνα με την απόφ. Πρυτανικού συμβουλίου, αριθμ. 55/26-11-2020, την Παρασκευή 18-12-2020 στις 10.00 π.μ. με τη χρήση του συστήματος ZOOM (webinar).

Παρασκευή 18-12-2020 στις 10.00 π.μ.
Για να παρακολουθήσετε την Ορκωμοσία Απαιτείται Εγγραφή Σύνδεσμος Εγγραφής εδώ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail σας, με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε αποκλειστικά εσείς και να παρακολουθείσετε την Ορκωμοσία.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail σας, με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε αποκλειστικά εσείς και να παρακολουθείσετε την Ορκωμοσία.

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση

•   Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020  έως  Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος  tamanidou@aegean.gr