Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΠΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  12.02.2024 έως και 26.05.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (05.05.2024) από 29.04.2024 έως και 12.05.2024)

Από 27.05.2024 έως και 21.06.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2024