Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υπόβαθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Τσεκένης Αιμίλιος

ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα

Τύπος μαθήματος:
Eιδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης & Εξερτζόγλου Χαρίλαος & Χαντζαρούλα Ποθητή

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ιωάννης Σμαρνάκης

ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ελένη Γκαρά

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βίκυ Ιακώβου

ΙΑΛ-5: Κοινωνίες σε σύγκρουση: Πόλεμος, διωγμός, γενοκτονία στο ευρωπαϊκό παρελθόν.

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Γιώργος Πλακωτός & Ποθητή Χαντζαρούλα

ΦΠΚ-6 Οικονομική ανισότητα, φύλο και αναπτυσσόμενος κόσμος

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Μπέλλας Χριστόδουλος

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Πηνελόπη Τοπάλη

ΦΠΚ-3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Γιώργος Πλακωτός

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ιωάννης Γιαννιτσιώτης

ΦΠΚ-8 Φύλο και Yλικός πολιτισμός

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Έλια Πετρίδου

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα

Τύπος μαθήματος:
Eιδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Εξερτζόγλου Χαρίλαος & Χαντζαρούλα Ποθητή & Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ποθητή Χαντζαρούλα

ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βενετία Καντσά

ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Παναγιώτης Πανόπουλος

ΚΙΑ-I-5 Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μεταρρύθμιση, Πόλεμος 19ος-20ος αι.

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό, γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Χαρίλαος Εξερτζόγλου

ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό, γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βασιλική Γαλάνη-Μουτάφη

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Κώστας Γιαννακόπουλος

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού

Τύπος μαθήματος:
Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Αναστασιάδης Βασίλης

ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Παραδέλλης