ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το γλωσσικό όργανο όχι μόνο αντανακλά τη ροή του ιστορικού χρόνου αλλά και χάρη σε αυτό διαμορφώνονται οι όροι πρόσληψης των μεταβολών της πραγματικότητας. Ο κύκλος αυτός διαλέξεων αποσκοπεί να προσφέρει, αφενός, μια επισκόπηση των γλωσσικών θεωριών, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, που φιλοδοξούν να αποκρυπτογραφήσουν τα γλωσσικά δεδομένα ως εργαλείο και δείκτη της εξέλιξης και των περιπετειών της συνείδησης. Αφετέρου, αποσκοπεί να εμβαθύνει στο περιεχόμενο τομών στο εννοιολογικό σύμπαν που, κάτω από ορισμένες ιστορικές συνθήκες, αποκρυσταλλώθηκαν σε αντιθετικά ζεύγη όπως νόμος/φύση, συμφέρον/δίκαιο, όλον/μέρος κ.ά.

Θεματικές ενότητες

ΜΕΡΟΣ Α (Κ. Κανάκης)

A.1 Εισαγωγή: Από την «ορθότητα των ονομάτων» στη πρώιμη σύγχρονη γλωσσολογική σκέψη

A.2 O στρουκτουραλισμός του Saussure

A.3 Από τον στρουκτουραλισμό στην γενετική μετασχηματιστική γραμματική του Chomsky

A4. Γλωσσικός σχετικισμός και η «υπόθεση Sapir-Whorf»

A.5 Γνωσιακή γλωσσολογία: Η γλώσσα ως μηχανισμός κατηγοριοποίησης

A.6 Από την κυρίαρχη γλωσσολογία στην κοινωνιογλωσσολογία


ΜΕΡΟΣ Β (Β. Αναστασιάδης)

Β.1 Εισαγωγή στην ιστορία των εννοιών, μέθοδος και υποθέσεις εργασίας.

Β.2 Οι ιδέες, έννοιες και πραγματικότητα.

Β.3 Ιδέες, έννοιες και η γένεση της ιστορίας.

Β.4 Η ανάδυση αντιθετικών ζευγών: φύση και νόμος στο αρχαιοελληνικό παράδειγμα.

Β.5 Η σοφιστική και ο σχετικισμός.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΙΑΛ-4

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Βασίλης Αναστασιάδης & Κώστας Κανάκης

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι