ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική

ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα εξετάζει εθνογραφίες που πραγματεύονται τις ποικίλες κρίσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Υποσαχάριας Αφρικής. Διερευνώνται οι συνέχειες και οι ασυνέχειες έτσι όπως εκφράζονται στην εμπειρία των σημερινών κατοίκων της μαύρης ηπείρου. Το μάθημα χωρίζεται σε επτά ενότητες: 1. Η επινόηση της ‘Αφρικής’ 2. Όψεις της αποικιοκρατίας στην Υποσαχάρια Αφρική 3. Αποικιοποίηση των συνειδήσεων και επινοημένες παραδόσεις 4. Οι αφρικανικές οικονομίες στη δίνη του Υπερατλαντικού δουλεμπορίου και της αποικιοκρατίας 5. Νέοι, πρεσβύτεροι και μετα-αποικιακό κράτος 6. Ανήκειν, πολιτικές του ανήκειν και μετα-αποικιακό κράτος 7. Λόγοι και επιτελέσεις της ιστορικής εμπειρίας.

 

Στην πρώτη ενότητα διερευνώνται οι τρόποι αναπαράστασης των αποκαλούμενων «πρωτόγονων κοινωνιών» μέσα από την έννοια της «πρωτόγονης κοινωνίας» και της «φυλής» (tribe) εν γένει και οι δυτικοί λόγοι που συγκροτούν την ‘Αφρική’ και τους ‘αφρικανούς’ ως παραδείγματα διαφορετικότητας. Η δεύτερη ενότητα θέτει το πλαίσιο για τις ενότητες που θα ακολουθήσουν σκιαγραφώντας την τραυματική εμπειρία της αποικιοποίησης της Αφρικής: τα αίτια, τις πρακτικές και τον αντίκτυπο της. Η τρίτη ενότητα χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο εξετάζει τον τρόπο που οι ευαγγελικοί επέβαλαν τις πρακτικές και την κοσμοαντίληψή τους στους Tswana της Νότιας Αφρικής στις αρχές του 19ου αιώνα, προλειαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την «πολιτική» αποικιοποίηση που ακολούθησε. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην έννοια της «επινοημένης παράδοσης» και τη χρήση της στην περίπτωση της αποικιακής και μετα-αποικιακής Αφρικής. Η τέταρτη ενότητα εξετάζει τις «οικονομικές» πρακτικές, τις αντιλήψεις και τις αξίες που τις διέπουν σε ένα προ-αποικιακό πλαίσιο και στη συνέχεια εντοπίζει τον μετασχηματισμό τους υπό το καθεστώς του Υπερατλαντικού δουλεμπορίου και της αποικιοκρατίας. Η πέμπτη ενότητα καταπιάνεται με τους νέους στην Αφρική και τη διαχρονικά ανταγωνιστική σχέση τους με τους «πρεσβύτερους», την ελίτ και το μετα-αποικιακό κράτος στον Καμερούν. Η έκτη ενότητα διερευνά το «ανήκειν» και τις «πολιτικές του ανήκειν» στο μετα-αποικιακό Καμερούν: πως το μετα-αποικιακό κράτος και η ελίτ στο Καμερούν επιστρατεύει τις έννοιες της «εθνοτικής ομάδας» και της «αυτοχθονίας» για να διασπάσει την αντιπολίτευση και να εξουδετερώσει τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής. Τέλος, η έβδομη ενότητα εξετάζει τους λόγους περί μαγγανείας (witchcraft) και τις επιτελέσεις των μασκοφόρων στο μετα-αποικιακό Καμερούν δείχνοντας ότι ενσωματώνουν τις τραυματικές εμπειρίες του Υπερατλαντικού δουλεμπορίου και της καταναγκαστικής εργασίας (αποικιοκρατία), εμπειρίες του παρελθόντος που συνομιλούν με το παρόν.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΙΑΛ-8

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Τσεκένης Αιμίλιος

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι