ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιστρέφεται γύρω από σημαντικά διεθνή και εγχώρια οικονομικά και πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο 1950-2010 και οδήγησαν στη λήψη κομβικής σημασίας αποφάσεων που επηρέασαν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Διαρθρώνεται σε τρία μέρη που το κάθε ένα τους καλύπτει μια εικοσαετία της υπό εξέταση περιόδου. Εξιστορούνται και αναλύονται  οι συνθήκες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, οι κυρίαρχες ιδεολογικές οικονομικές αντιλήψεις και η επίδρασή τους στις επιλογές που έκανε το ελληνικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΙΑΛ-9

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική. Απαιτείται η δυνατότητα πολύ καλής κατανόησης σχετικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.

Διδάσκων/ουσα:

Μπέλλας Χριστόδουλος

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι