ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο αποτελεί μια γενική ιστορία της νεότερης και σύγχρονης εποχής στον δυτικό κόσμο, η οποία αρθρώνεται γύρω από τον άξονα του «ιδιωτικού», έναν ευφημισμό για ιστορικά φαινόμενα, λόγους, πρακτικές και εμπειρίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή. Τα κείμενα συζήτησης και οι σεμιναριακές διαλέξεις ιστορικοποιούν ποικίλες όψεις του ιδιωτικού στις διασταυρώσεις του με το δημόσιο, και αναδεικνύουν τους μετασχηματισμούς και των δυο μέσα στον χρόνο και ανάλογα με τον τόπο. Η πρώτη ενότητα διαλέξεων φέρνει στο προσκήνιο τη συγκρότηση του ηγεμονικού διπόλου δημόσιο/ιδιωτικό, τον αστικό οικιακό κανόνα και τις σχετικές οικογενειακές σχέσεις, τον γάμο και την έγγαμη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματική και υλική συγκρότηση του οίκου. Η δεύτερη ενότητα διαλέξεων διαγράφει το όριο του ιδιωτικού. Είναι αφιερωμένη στις ρωγμές που διατάραξαν κατ’ επανάληψη την κανονικότητα του οίκου και της οικογένειας και ώθησαν πολιτικούς και κοινωνικούς δρώντες να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους: πορνεία και αφροδίσια νοσήματα, γεννήσεις εκτός γάμου, αντισύλληψη και αμβλώσεις, ενδοοικογενειακή βία, «κοινωνικές» ασθένειες, ομόφυλες πρακτικές και αυτοερωτισμός. Η τρίτη και τελευταία σεμιναριακή ενότητα στρέφεται σε θεσμικές παρεμβάσεις στον χώρο του ιδιωτικού, όπως, την αστική φιλανθρωπία και τις προνοιακές πολιτικές για την οικογενειακή ζωή.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-I-6

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Βασιλειάδου Δήμητρα

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι (συνεργασία στα αγγλικά)