ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2822/16.07.2018)

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ 
Βασίλης Αναστασιάδης, Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κώστα Κανάκης, Καθηγητής
Ελένη Γκαρά, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γιάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: historical-change@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Από 21.02.2022 έως και 06.06.2022

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00

 

 

 

 

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ε-ΓΕΩ

ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική

ΤΣΕΚΕΝΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ- ΓΕΩ 

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Ελένη Γκαρά
ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία
Βίκυ Ιακώβου
ΙΑΛ-5: Κοινωνίες σε σύγκρουση: Πόλεμος, διωγμός, γενοκτονία στο ευρωπαϊκό παρελθόν.
Γιώργος Πλακωτός & Ποθητή Χαντζαρούλα

Β' Εξάμηνο

ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική
Τσεκένης Αιμίλιος
ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Ιωάννης Σμαρνάκης

Θερινή περίοδος

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας