Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Κριτήρια αναζήτησης
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θεματικές κατηγορίες: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Οργ. μονάδες: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Ο σύνδεσμος ανάρτησης στη διαύγεια είναι https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9395469%CE%927%CE%9B-%CE%A6%CE%A37 Παράλληλα η…

Read more

Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί η πρόσκληση για την Ακαδημαϊκή Εμπειρία στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στον ακόλουθο σύνδεσμο : Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 8η Αυγούστου, στις 15:00. Παραμένοντας στη διάθεσή σας

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

(31/12/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»…

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για την παροχή Διδακτικού Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει αναρτηθεί στη σελίδα της…

Read more