Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

(31/12/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»…

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για την παροχή Διδακτικού Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει αναρτηθεί στη σελίδα της…

Read more

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Πετρίδου Ευαγγελίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Πετρίδου Ευαγγελίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας  του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας , της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού»    

Read more

Μονιμοποίηση της κ. Χαντζαρούλα Ποθητής στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας»

Μονιμοποίηση καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης (ΕΕΕΜ) καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας…

Read more

Μονιμοποίηση του κ. Γιαννιτσιώτη Γιάννη του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας»

Απόφαση ορισμού τριμελούς επιτροπής M για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. Γιαννιτσιώτη Γιάννη στο γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας» 656Ο469Β7Λ-7ΘΛ

Read more