Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων  εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


Οι ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας universis στον ιστότοπο https://uni-student.aegean.gr/ από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 1/3/2024

Για τη διευκόλυνσή σας, οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας universis https://ype.aegean.gr/images/docs/Universis/student/universis_student.pdf 

Προσοχή! Οι φοιτητές πριν προβούν στην δήλωση των μαθημάτων τους να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες που επισυνάπτονται για την αποφυγή λαθών.

   Επίσης και τις οδηγίες σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες

  Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο στα μαθήματα που έχουν επιλέξει στη δήλωσή τους. Βαθμολογίες σε μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν θα καταχωρούνται.

  Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων , παρακαλείσθε για την εκτύπωση και φύλαξή της στο προσωπικό σας αρχείο, ώστε σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος να αποδεικνύεται η νόμιμη και εμπρόθεσμη ανανέωση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων σας.

Από τη Γραμματεία


 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Universis

Δηλώσεις Μαθημάτων, Βαθμολογίες

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής