Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο) UniverSIS

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

Περιβάλλον Φοιτητή
Το περιβάλλον Φοιτητή είναι κομμάτι του UniverSIS project το οποίο παρέχει μία ολοκληρωμένη
λύση διαχείρισης για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών,
οι φοιτητές του ιδρύματος συνδέονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού και έχουν
τη δυνατότητα για:

Δήλωση μαθημάτων, εγγραφή σε εξάμηνο, επιλογή κατεύθυνσης/ομάδας/τμήματος

Λήψη ειδοποιήσεων για μηνύματα από διδάσκοντες, γραμματεία ή ενέργειες συστήματος

Προβολή βαθμών και εκτύπωση πρόχειρης αναλυτικής βαθμολογίας

Προβολή εργασιών

Υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά

Έλεγχο προϋποθέσεων πτυχίου και υποβολή αίτησης ορκωμοσίας

Η χρήση του περιβάλλοντος Φοιτητή μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε browser και οποιαδήποτε
συσκευή. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες και από mobile συσκευές.

Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι παραπάνω λειτουργίες της εφαρμογής Φοιτητή.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο WEBMAIL

Γενικές Οδηγίες Ρύθμισης email

Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία έχουν όλοι οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω αυτής  επικοινωνούν με την γραμματεία του Τμήματος και άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η διαχείριση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω ενός web-based περιβάλλοντος https://webmail.aegean.gr
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του γραμματοκιβωτίου ακολουθεί την μορφή username@sa.aegean.gr (το username βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες ονοματολογίας (απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου – συνεδρίαση με αριθμό 100/24.09.2001) για τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, τους Υποψήφιους διδάκτορες και τους Εξωτερικούς και Προσωρινούς χρήστες του Τμήματος.

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας


Οδηγίες Εγγραφής στα μαθήματα του eclass

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του e-class, για την ενίσχυση και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων. Σημείωση : Η εγγραφή στο eclass σε μαθήματα δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στο φοιτητολόγιο. *Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα θα πρέπει να κάνετε μία και μοναδική φορά εγγραφή στο eclass. Για την εγγραφή σας χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής.

ZOOM

Οδηγίες για Συμμετέχοντες

Οδηγίες συμμετοχής σε συνεδρία του zoom  (7/10/2020)

Οδηγίες για Διοργανωτές (Hosts)
Οδηγίες προγραμματισμού συνεδρίας zoom  (7/10/2020)

demo room για δοκιμές

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Εγχειρίδιο Φοιτητών

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι προσωπικό έγγραφο. Δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα. Πιστοποίει τη φοιτητική ιδιότητα και διευκολύνει την πρόσβαση του/της κατόχου σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε εκπτώσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και σε σειρά άλλων παροχών/προσφορών προς φοιτητές και φοιτήτριες.
Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (για μεταπτυχιακούς): Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού, ο φοιτητής επιλέγει το κουμπί «Μεταπτυχιακός φοιτητής» στην αριστερή στήλη της σελίδας εγγραφή.

ΕΥΔΟΞΟΣ Δήλωση Συγγραμμάτων

(αφορά ΜΟΝΟ προπτυχιακούς φοιτητές)

Εγχειρίδιο Φοιτητών

Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι να αποτελέσει το κεντρικό σημείο για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων.

ΔΗΛΟΣ 365

Οδηγίες Υπηρεσίας

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365 αποκτάτε πρόσβαση σε εφαρμογές νέφους (cloud) της Microsoft, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες Office 365 Online, One Drive (1ΤΒ), Skype for Business κ.α. Η άδεια χρήσης παραμένει ενεργή για όσο διάστημα έχετε την ιδιότητα του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Οδηγίες εγκατάστασης

H υπηρεσία VPN δίνει τη δυνατότητα σε όσους συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω εναλλακτικών παρόχων (Internet Service Providers), να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο κορμού του Ιδρύματος. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN, ο απομακρυσμένος υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δρομολογώντας τη δικτυακή κίνηση μέσω του νέου διαύλου επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης, κλπ.

Azure Dev Tools for Teaching

Λογισμικό Microsoft στην εκπαίδευση

Οδηγίες σύνδεσης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχοντας στο πρόγραμμα διανομής λογισμικού Azure Dev Tools for Teaching διαθέτει στα μέλη του ένα σύνολο λογισμικών της εταιρίας Microsoft για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην  ιστοσελίδα https://azureforeducation.microsoft.com/devtools 

  1. Επισκεφτείτε την σελίδα του Azure.
  2. θα σας ανακατευθύνει στην κεντρική υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Ιδρύματος όπου και θα συνδεθείτε με το με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό ΟΔΗΓΙΕΣ
  3. Παραγγείλετε το λογισμικό που που σας ενδιαφέρει και αιτηθείτε τον κωδικό εγκατάστασης (Product Key).
  4. Κατεβάστε το λογισμικό μορφή ISO στον υπολογιστή σας και συνεχίστε με την εγκατάστασή του.

Σημείωση: Προτείνετε η χρήση του Windows USB/DVD Download Tool  για την δημιουργία bootable USB flash drive ή DVD για την εγκατάσταση του λειτουργικού.

Το Turnitin αποτελεί ένα λογισμικό ανίχνευσης της αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. O εκπαιδευτής του μαθήματος έχει την δυνατότητα να ελέγξει-ανιχνεύσει το κατά πόσο οι εργασίες που ανεβάζουν οι φοιτητές του μαθήματος είναι προϊόν δικής τους δουλειάς ή προϊόν αντιγραφής. Οι φοιτητές εκπονούν και υποβάλλουν τις εργασίες τους και το Turnitin συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών με άλλες πηγές μέσα από βάσεις δεδομένων που διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ελέγχει ως προς την αυθεντικότητά τους και το ενδεχόμενο λογοκλοπής (plagiarism) τις εργασίες, οι οποίες υποβάλλονται από τους φοιτητές του.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία του Turnitin μπορεί να γίνει μέσω των Οpen Εclass και Moodle, στις οποίες έχει ενσωματωθεί η λειτουργία του Τurnitin, αλλά και απευθείας στην πλατφόρμα του Turnitin (https://www.turnitin.com).

Οδηγίες

Οδηγίες χρήσης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Turnitin

Οδηγίες χρήσης μέσω της πλατφόρμας Moodle

 Οδηγίες χρήσης μέσω της πλατφόρμας Open Eclass

Ο Λογαριασμός Χρήστη στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται από δυο στοιχεία: Το Όνομα Χρήστη (username) ΚΑΙ Τον Κωδικό Πρόσβασης (password). Η απόκτηση του γίνεται μετά την εγγραφή στην Γραμματεία του Τμήματός Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας κατά την έναρξη του πρώτου έτους των σπουδών.
Διαδικασία απόκτησης Λογαριασμού Χρήστη
Οι νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές τον αποκτούν αυτόματα μέσω της εφαρμογή παραλαβής στοιχείων πρόσβασης (οδηγίες ΕΔΩ)
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να προσέλθουν στην ΕΤΕΠ του τμήματος κ. Μουχτή Θεοφανώ , με την ταυτότητά τους, για την παραλαβή του

ΔΙΚΤΥΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ