Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Από 21.02.2022 έως και 06.06.2022
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (24.04.2022) από 18.04.2022 έως και 01.05.2022)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου :
Από 06.06.2022 έως και 01.07.2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 11.07.2022