Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Από 15.02.2021 έως και 28.05.2021
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα
(02.05.2021) από 26.04.2021 έως και 09.05.2021)

Το πρόγραμμα σε