Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου 202-2023  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Προϋποθέσεις για να λάβετε μέρος στην εμβόλιμη εξεταστική είναι:

  1. Οι φοιτητές να είναι πέραν του 8ου εξαμήνου
  2. Να έχουν δηλώσει τα μαθήματα που προτίθενται να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική τουλάχιστον μία φορά κατά το παρελθόν
  3. Καθώς επίσης και να προβούν σε δήλωση των συγκεκριμένων μαθημάτων διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας universis στον ιστότοπο https://uni-student.aegean.gr/ από την Τρίτη 10/1/2022 2022 έως και την Πέμπτη 19/1/2022.

Προσοχή! Στην εμβόλιμη εξεταστική θα προσφερθούν  όλα τα μαθήματα  που αναγράφονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.