Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Από 31.05.2021 έως και 25.06.2021
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 25η Ιουνίου 2021
Καταχώρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 05.07.2021

Το πρόγραμμα σε