Η πρακτική άσκηση θεσμοθετήθηκε με την απόφαση 6/02.03.2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) με 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (απόφαση 10/23.06.2016).

Με την απόφαση 2/03.10.2019 ορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Πλακωτός ως Τμηματικά Υπεύθυνος μέχρι το ακαδ. έτος 2021-2022. Με την απόφαση 12/08.05.2019 επικαιροποιήθηκε ο ισχύων οδηγός υλοποίησης.

Επιτυχόντες/επιτυχούσες φοιτητές/φοιτήτριες για τα ακαδημαϊκά έτη:

  • 2016-2017, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης   9/24.05.2017
  • 2017-2018, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 12/23.05.2018
  • 2018-2019, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 12/08.05.2019
  • 2019-2020, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 14/09.06.2020