Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020– 2021

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ – Ναυτίλος” του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Βοήθεια και οδηγίες παρέχονται από το  σύστημα σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Ωστόσο θεωρούμε ότι θα σας διευκολύνει να κατεβάσετε και να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής αιτήσεων πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γραμματεία ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Άρτεμις Μιλτιάδου  – e-mail: amil@aegean.gr
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331 Fax: +30 22510 36349