Πρόσκληση συμμετοχής σε workshop με θέμα “Fieldrecording on Lesbos. Affective Methods between Art and Anthropology”

Πρόσκληση συμμετοχής σε workshop με θέμα “Fieldrecording on Lesbos. Affective Methods between Art and Anthropology”

Μυτιλήνη, Λέσβος | 8-16 Οκτωβρίου 2022

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανγκφούρτης, η Ακαδημία Εικαστικών Τεχνών της Νυρεμβέργης,  το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, και η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας διοργανώνουν στα πλαίσια του Erasmus+ Blended Intensive Programme εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα  “Fieldrecording on Lesbos. Affective Methods between Art and Anthropology”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη 8-16 Οκτωβρίου 2022.

Μπορούν να συμμετέχουν ύστερα από αίτησή προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες (από το 3ο έτος και μετά), μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες, καθώς και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες των των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Οι αιτήσεις οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από α) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 250 λέξεις), β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, γ) δείγμα δουλειάς (ακαδημαϊκή εργασία ή καλλιτεχνικό έργο) μπορούν να αποσταλούν μέχρι τη Τετάρτη 1 Ιουνίου 23.59 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις bredenbr@em.uni-frankfurt.de & a.stiegler@adbk-nuernberg.de

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ