Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο συνιστά εγχείρημα που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει χρηματοδοτηθεί από το διεθνές επιστημονικό ίδρυμα Wenner GrenFoundation for Anthropological Research και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και την Υπηρεσία Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως ακαδημαϊκό εγχείρημα το Παρατηρητήριο, συνδέεται με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα με το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και το Εργαστήριο Εθνογραφίας.
Βασικά ερεθίσματα για την ίδρυση του υπήρξαν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών το 2015 και η γεωγραφική επικέντρωση αυτών των μετακινήσεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στη Λέσβο.Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική καταγραφή των πολλαπλών – δημογραφικών, οικονομικών, θεσμικών, πολιτικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών – διαστάσεων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης τόσο ιστορικά όσο και σε καθημερινή βάση. Παρακολουθούμε συγχρονικά και διαχρονικά την εξέλιξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στα νησιά του Αιγαίου και, ειδικότερα, στις περιοχές που αποτελούν κύριες πύλες εισόδου των προσφύγων και μεταναστών στον Ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος η Κως και η Λέρος. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναδείξουμε από τα κάτω την οπτική των εμπλεκομένων μερών: των μεταναστών και προσφύγων, των τοπικών κοινωνιών και των ανθρωπιστικών δρώντων.


Το Παρατηρητήριο έχει σελίδα στο διαδίκτυο (βλ. https://refugeeobservatory.aegean.gr]. Μέσα από τη σελίδα του Παρατηρητηρίου επιχειρείται η συστηματική διάχυση της πληροφορίας για την προσφυγική κρίση σε τακτική, περιοδική βάση και ο δημόσιος επιστημονικός διάλογος σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα το Παρατηρητήριο διαθέτει ειδικό Αποθετήριο στο οποίο αποταμιεύονται πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που παράγονται από ποικίλους φορείς όσο και από το ίδιο το Παρατηρητήριο.