Εργαστήρια

Εργαστήρια

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Το Εργαστήριο Εθνογραφίας (ΕΕ) ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί ως ένας χώρος υποστήριξης της εθνογραφικής έρευνας και καλλιέργειας της εθνογραφικής μεθόδου και

Περισσότερα »

Εργαστήριο Ιστορίας

Το Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε γνωστικούς χώρους που άπτονται της κοινωνικής, πολιτισμικής

Περισσότερα »