Εργαστήρια

Εργαστήρια

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Το Εργαστήριο Εθνογραφίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί έκτοτε ως ακαδημαϊκός φορέας υποστήριξης της

Περισσότερα »

Εργαστήριο Ιστορίας

Το Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε γνωστικούς χώρους που άπτονται της κοινωνικής, πολιτισμικής

Περισσότερα »