ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Το Εργαστήριο Εθνογραφίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί έκτοτε ως ακαδημαϊκός φορέας υποστήριξης της εθνογραφικής έρευνας, καθώς και ευρύτερης καλλιέργειας της εθνογραφικής μεθοδολογίας και γενικότερα των ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς πόλους εθνογραφικής έρευνας στην Ελλάδα. Στο Εργαστήριο Εθνογραφίας διεξάγεται χρηματοδοτούμενη και μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, τόσο σε διδακτορικό όσο και σε μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το Εργαστήριο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και συνεργάζεται σήμερα με πολλούς ερευνητικούς φορείς, όπως: το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το «Εργαστήριο για τη Μετανάστευση» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το «Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το «Ινστιτούτο Μελετών για τη Μετανάστευση και τον Εθνοτισμό» του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Σεμινάρια εθνογραφίας

Από το 2000 μέχρι σήμερα, το Εργαστήριο Εθνογραφίας έχει διοργανώσει δεκάδες κύκλους σεμιναρίων ανθρωπολογικής έρευνας, όπου νεώτεροι και καταξιωμένοι ερευνητές έχουν παρουσιάσει την τρέχουσα ερευνητική τους εργασία σ΄ ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον δημιουργικού διαλόγου και κριτικής ανατροφοδότησης.

 Το εθνογραφικό αρχείο

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας εντάσσεται και η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των εθνογραφικών κειμένων (βιβλίων, άρθρων σε περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, διατριβών) που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο. Η διαδικασία τεκμηρίωσης δημοσιεύσεων σε μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων για την εθνογραφία της Ελλάδας έχει πρόσφατα συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η καταλογογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένας σημαντικός αριθμός σχετικών δημοσιευμάτων είναι ήδη καταχωρημένος στο αρχείο (https://age.openabekt.gr/).

Μελλοντικές δραστηριότητες

Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, στο Εργαστήριο Εθνογραφίας προγραμματίζεται η διοργάνωση δύο workshops μεθοδολογίας και έρευνας, δύο θεματικών κύκλων πρακτικών δραστηριοτήτων, με στόχο την εξοικείωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με την ανθρωπολογική έρευνα πεδίου, την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, στην πόλη της Μυτιλήνης και στο νησί της Λέσβου. Οι θεματικές των δύο κύκλων αφορούν: 1) το περπάτημα ως κοινωνική δραστηριότητα και πολιτισμική εμπειρία, μέσω τεχνικών και μεθόδων που το προσεγγίζουν από ανθρωπολογική και καλλιτεχνική σκοπιά και 2) τις πρακτικές του graffiti στους τοίχους της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών διεκδικήσεων, πολιτισμικών ανανοηματοδοτήσεων και σύγχρονης πολιτικής έκφρασης και αντιπαράθεσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους της εθνογραφικής έρευνας στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της φοιτητικής τους ζωής, να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά μέσα καταγραφής και δικτύωσης και να προβληματιστούν έμπρακτα πάνω στους τρόπους εθνογραφικής έρευνας και τεκμηρίωσης, ανθρωπολογικής αναπαράστασης και διάχυσης της γνώσης σε ακαδημαϊκά και εξω-ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Διευθυντής

Σεμινάρια

Δεν βρέθηκαν Σεμινάρια

Ημερίδες