ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Εργαστήριο Εθνογραφίας

Το Εργαστήριο Εθνογραφίας (ΕΕ) ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί ως ένας χώρος υποστήριξης της εθνογραφικής έρευνας και καλλιέργειας της εθνογραφικής μεθόδου και γενικότερα των ποιοτικών μεθοδολογιών. Το ΤΚΑΙ είναι σήμερα ο ισχυρότερος θεσμικός πόλος εθνογραφικής έρευνας στην Ελλάδα. Στο ΕΕ διεξάγεται μη χρηματοδοτούμενη και χρηματοδοτούμενη έρευνα τόσο σε μεταδιδακτορικό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο. Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δύο έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας» (2004-2007) και μία έρευνα στο πλαίσιο της δράσης 2.2/10 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών το 2012. Το ΕΕ έχει συνεργαστεί με εξωτερικούς ερευνητικούς φορείς όπως: το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το «Εργαστήριο για την Μετανάστευση» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Μελετών για την Μετανάστευση και τον Εθνοτισμό του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Το εθνογραφικό αρχείο

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας εντάσσεται και η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των εθνογραφικών κειμένων (βιβλίων, άρθρων σε περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, διατριβών) που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας σημαντικός αριθμός σχετικών συγγραμμάτων είναι ήδη διαθέσιμος στο αρχείο του εργαστηρίου. Παράλληλα με την προσπάθεια συλλογής των κειμένων, το Εργαστήριο επεξεργάζεται μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων για την εθνογραφία της Ελλάδας. Σύντομα, αυτή η βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει προς το παρόν τα κείμενα που υπάρχουν ήδη στη συλλογή του εργαστηρίου και στην οποία επίσης καταχωρούνται και όλες οι νέες προσκτήσεις του εργαστηρίου, θα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου.

Διευθυντής

Σεμινάρια

Δεν βρέθηκαν Σεμινάρια

Ημερίδες