ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Ιστορίας

Εργαστήριο Ιστορίας

Το Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε γνωστικούς χώρους που άπτονται της κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας. Οι εξελίξεις στην ιστορική σκέψη και την ιστοριογραφία αφορούν την μετατόπιση προς νέα ερευνητικά πεδία που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη μεγαλύτερης διεπιστημονικότητας προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ζητούμενα της έρευνας. Με δεδομένες τις σύγχρονες αυτές απαιτήσεις, το εργαστήριο ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό συγκεντρώνοντας και προσφέροντας μια μεγάλη συλλογή υλικού. Στο Εργαστήριο έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος, καθώς και εκείνοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που χρειάζονται τις συλλογές και τον εξοπλισμό του για να εκπονήσουν τις εργασίες και τις άλλες διδακτικές υποχρεώσεις. Το Εργαστήριο έχει στη κατοχή του μεγάλη συλλογή μικροταινιών με εφημερίδες και περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα, ο κατάλογος των οποίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Διαθέτει επίσης πολλά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλο ενημερωτικό υλικό για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και διδασκόντων που εργάζονται σε αυτό. Οι χώροι του Εργαστηρίου είναι προσβάσιμοι σε καθημερινή βάση μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

Διευθυντής: Χάρης Εξερτζόγλου, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 • Βασίλης Αναστασιάδης, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Σπύρος Καράβας, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Βασιλειάδου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Ελένη Γκαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Γιώργος Πλακωτός, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Γιάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας  (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Λίνα Αμπτελχαμίτ, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Γαλάτεια Γερακανάκη, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Ελένη Κυραμαργιού, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Άννα Ανδρέου, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Μαρία Σιδέρη, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Μαρία Τριανταφυλλίδου, Διδάκτωρ ιστορίας
 • Ειρήνη Αντωναράκου, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Αλεξάνδρα Γερακίνη, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Δήμητρα Γλεντή, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Ελένη Γούλα, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Ελένη Δινάκη, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Δημήτρης Μάντζαρης, Υποψήφιος διδάκτωρ
 • Ειρήνη Μανωλοπούλου, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Αφροδίτη Πελτέκη, Υποψήφια διδάκτωρ
 • Μαρία Τριανταφυλλίδου, Υποψήφια διδάκτωρ