Πρόγραμμα Εξεταστικής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Πατήστε στο σύνδεσμο για δείτε το πρόγραμμα

«Ανακοίνωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020  στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού»

 Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 23/29.07.2020 για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι τρόποι και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

 Τα μαθήματα του Τμήματος θα ολοκληρωθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας. Δεν θα απαιτηθεί η μετάβαση των φοιτητών και φοιτητριών στη Μυτιλήνη για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων καθώς και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 Η διενέργεια των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής αξιολόγησης των φοιτητών/τριών από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. εκπόνηση ή/και παρουσίαση εργασιών, προφορική εξέταση, εξέταση με θέματα προς ανάπτυξη ή πολλαπλών επιλογών, συνδυασμός των ανωτέρω κ.ά.) οργανώνεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος, σύμφωνα με το αρθρ. 33, παρ. 9 του 4009/2011, ο/η οποίος/α ενημερώνει κατά περίπτωση τους εγγεγραμμένους/ες σε αυτό φοιτητές/τριές ήτοι ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2019-20, θα αναρτάται από τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στο eclass.

Η εξεταστική περίοδος ορίστηκε από 31 Αυγούστου έως 2 Οκτωβρίου 2020.

Προσοχή : Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα σε μέρες και ώρες για τεχνικούς λόγους, θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες,  μέσω του eclass.

Από τη Γραμματεία