Πρόγραμμα Εξεταστικής

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Πατήστε στο σύνδεσμο για δείτε το πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ολοκλήρωσης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού»

Η Σύγκλητος αποφάσισε ότι το διδακτικό μέρος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 δε θα παραταθεί, λήγει δε στις 22 Μαΐου 2020.

Τα μαθήματα του Τμήματος θα ολοκληρωθούν το τρέχον εαρινό εξάμηνο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας. Δεν θα απαιτηθεί η μετάβαση των φοιτητών και φοιτητριών στη Μυτιλήνη για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων καθώς και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η διενέργεια των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής αξιολόγησης των φοιτητών/τριών από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. εκπόνηση ή/και παρουσίαση εργασιών, προφορική εξέταση, εξέταση με θέματα προς ανάπτυξη ή πολλαπλών επιλογών, συνδυασμός των ανωτέρω κ.ά.) οργανώνεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος, σύμφωνα με το αρθρ. 33, παρ. 9 του 4009/2011, ο/η οποίος/α ενημερώνει κατά περίπτωση τους εγγεγραμμένους/ες σε αυτό φοιτητές/τριές ήτοι ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2019-20, θα αναρτάται από τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στο eclass.

Η εξεταστική περίοδος ορίστηκε από 1 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020.

Προσοχή : Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα σε μέρες και ώρες για τεχνικούς λόγους, για τις οποίες θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες, μέσω του eclass.

Από τη Γραμματεία