Τελικά αποτελέσματα ΘΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Τελικά αποτελέσματα ΘΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα εδώ 

Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.


Η τμηματική υπεύθυνη

Δήμητρα Βασιλειάδου