Ι-233 Ισλάμ και Χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Ι-233 Ισλάμ και Χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην αυγή των πρώιμων νεότερων χρόνων, η οθωμανική επέκταση στα Βαλκάνια και η ολοκλήρωση της ισπανικής Ρεκονκίστα στην Ιβηρική ανέτρεψαν τις μεσαιωνικές ισορροπίες και έθεσαν σε νέες βάσεις την πολιτική, στρατιωτική και ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στις μουσουλμανικές και τις χριστιανικές δυνάμεις. Το μάθημα εξερευνά τους πολλαπλούς τρόπους συνάντησης και αντιπαράθεσης Χριστιανισμού και Ισλάμ στον ευρωπαϊκό και τον μεσογειακό χώρο από τον 15ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα, μια εποχή καθοριστικών εξελίξεων για τη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Στον πυρήνα του μαθήματος βρίσκονται τρεις κεντρικές όψεις του ζητήματος: οι σχέσεις της μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη, η θέση των χριστιανών και των χριστιανικών εκκλησιών στην οθωμανική επικράτεια και ο εξισλαμισμός. Η εμβάθυνση στις επιμέρους θεματικές ενότητες αναδεικνύει την πολλαπλότητα της ιστορικής εμπειρίας, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από σύγκρουση και αντιπαλότητα όσο και από συνεργασία και αλληλεπίδραση, και αντιπαρατίθεται στα στερεότυπα που εκλαμβάνουν το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό ως άχρονες ουσίες σε αιώνια αντιπαράθεση.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-233

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).