Ι-240 Κράτος και κοινωνία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1770-1821

Ι-240 Κράτος και κοινωνία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1770-1821

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα πενήντα χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στον Ρωσο-οθωμανικό πόλεμο του 1768-1774 και την Επανάσταση του 1821 ήταν εποχή μεγάλων και γοργών αλλαγών για το οθωμανικό κράτος και τις κοινωνίες που βρίσκονταν υπό οθωμανική πολιτική κυριαρχία. Το μάθημα εξετάζει τους όρους διαβίωσης και το πλαίσιο δράσης των οθωμανών υπηκόων σε αυτή την περίοδο, θέτοντας στο επίκεντρο τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς της ελληνικής χερσονήσου και του νησιωτικού χώρου, και διερευνά τους κυριότερους μετασχηματισμούς στο θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικο-οικονομικό και ιδεολογικό πεδίο. Στόχος είναι να γίνει κατανοητή η προεπαναστατική τάξη πραγμάτων, εντός της οποίας διαμορφώθηκε το αίτημα πολιτικής χειραφέτησης που εκφράστηκε με την Ελληνική Επανάσταση.

Θεματικές ενότητες

 1. Οθωμανική επικράτεια και οι κοινωνίες της τον 18ο αιώνα
 2. Διεθνείς εξελίξεις και η πτώση της οθωμανικής δύναμης
 3. Κεντρική κυβέρνηση και επαρχιακή διοίκηση
 4. Προυχοντικές ελίτ
 5. Εκκλησία
 6. Πόλεις
 7. Αγροτική ύπαιθρος
 8. Ορεινές κοινωνίες
 9. Νησιωτικός χώρος
 10. Ένοπλα σώματα και αρματολίκια
 11. Κοινωνικές εντάσεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις
 12. Η στροφή προς την επανάσταση
 13. Ανακεφαλαίωση: Πολιτικο-κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες τις παραμονές της Επανάστασης

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-240

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ναι, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).