Ι-272 Φύλο και εργασία στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία

Ι-272 Φύλο και εργασία στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εισάγει την αναλυτική κατηγορία του φύλου στην ιστορία της εργασίας και της ταξικής συγκρότησης. Στόχος είναι να γίνει κατανοητή η νέα έννοια της εργασίας που αναδύεται το δέκατο ένατο αιώνα και να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας. Κεντρικό ζήτημα της ιστορίας της γυναικείας εργασίας είναι η ερμηνεία του κατά φύλο καταμερισμού εργασίας και της παρουσίας των γυναικών στις χαμηλόμισθες, περιστασιακές και χαμηλού κύρους εργασίες. Η ένταξη του φύλου στην ιστορία της εργασίας αποσκοπεί στο να εξεταστεί με ποιους τρόπους οι αντιλήψεις για τη θηλυκότητα και τον ανδρισμό διαμόρφωσαν τις εργασιακές σχέσεις, τον κατά φύλο καταμερισμό εργασίας και τη θέση των γυναικών στην εργασιακή διαδικασία.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή η μετάβαση από την προβιομηχανική στη βιομηχανική κοινωνία και η συμβολή της γυναικείας εργασίας σε αυτή τη μετάβαση. Θα παρακολουθήσουμε το μετασχηματισμό της γυναικείας εργασίας στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα και την επίδραση της εργατικής νομοθεσίας στη θέση των γυναικών στην εργασία. Επίσης, θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο το φύλο επηρέασε τις έννοιες της ειδίκευσης, τεχνολογίας και καταμερισμού εργασίας.

 1. Εισαγωγή στις έννοιες του φύλου και της τάξης
 2. Πρωτο-εκβιομηχάνιση, φύλο και γυναικεία εργασία
 3. Βιομηχανική Επανάσταση και ρόλος της γυναικείας εργασίας
 4. Το οικιακό ιδεώδες, ο διαχωρισμός των σφαιρών και η ανάδυση της αστικής τάξης
 5. Η έμμισθη οικιακή εργασία
 6. Εκβιομηχάνιση και σχηματισμός εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα
 7. Ανδρισμός και ειδίκευση
 8. Εργατικό κίνημα και φύλο
 9. Φύλο τάξη και κράτος
 10. Η έννοια της μέριμνας (care)
 11. Εργασία, τεχνολογία και αναπαραγωγή

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-272

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).