ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα πρώτη: Το ‘αφρικανικό σύνορο’ και η ‘παραγωγή της τοπικότητας’ στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 1. Το ‘Αφρικανικό σύνορο’ και η ‘παραγωγή της τοπικότητας’:  σύγκλιση δυο παραδειγμάτων 1.1 Το κατά Kopytoff ‘αφρικανικό σύνορο’ 1.2 Η κατά Appadurai ‘παραγωγή της τοπικότητας’ 2. Τα προ-αποικιακά Grassfields (17ος αιώνας – αρχές του 20ου αιώνα) 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 2.2 Γλωσσολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα 2.3 Μετακινήσεις πληθυσμών, ετερογενείς συνθέσεις και από-εδαφοποίηση: ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 3. Η παραγωγή της ‘κοινότητας’ στα προ-αποικιακά Grassfields 3.1 Συγγένεια Grassfields: συνοπτική περιγραφή 3.2 Συγκριτικές προεκτάσεις 3.2.α Νότια Grassfields: υπεροχή των ‘αυτοχθόνων’ ως πεθερών επί των ηγεμόνων ως ‘γαμπρών’ 3.2.β Βόρεια Grassfields: υπεροχή των αυτοχθόνων ως ‘πατέρων’ επί των ηγεμόνων ως ‘υιών’ 3.3 Ο ιδρυτικός μύθος, ο λόγος της συγγένειας και οι ανεπίσημες αφηγήσεις 3.4 Η ‘παραγωγή της τοπικότητας’ στα προ-αποικιακά Grassfields 4. Επίλογος


Ενότητα 2: Σκλάβοι, tapenta, «εξελιγμένοι», νεο-προύχοντες: τα πρόσωπα των «κοινωνικά ανήλικων» στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 1. Εισαγωγή: η κατηγορία των «κοινωνικά ανήλικων» στις αφρικανικές σπουδές και την εθνογραφία των Grassfields 1.1 Κατά ηλικία διάκριση και «κοινωνικά ανήλικοι» στις αφρικανικές σπουδές 1.2 Οι «κοινωνικά ανήλικοι» και οι νέοι στο Καμερούν και τα Grassfields 2. Σκλάβοι, ηγεμόνες και ελίτ κατά την περίοδο του Υπερατλαντικού δουλεμπορίου 3. Tapenta και free boys: η πρώιμη αποικιακή περίοδος και η αυτονόμηση των «κοινωνικά ανήλικων» 4. Το αντάρτικο (maquis) : η Ένωση των Λαών του Καμερούν, οι «κοινωνικά ανήλικοι» και ο αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία 4.1 Η αλλοίωση του θεσμού της «φυλαρχίας»

4.2 Η Ένωση των Λαών του Καμερούν και ο αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία, τους ηγεμόνες και την παραδοσιακή ελίτ 5. Οι «κοινωνικά ανήλικοι» και το μετα-αποικιακό κράτος 5.1 Ηγεμονικές πρακτικές του μετα-αποικιακού κράτους 5.2 Οι κοινωνικά ανήλικοι και οι λαϊκές μορφές πολιτικής δράσης 5.3 «Πόλεις-φαντάσματα»: οικονομική κρίση, εκδημοκρατισμός και οι εξεγέρσεις των νέων τη δεκαετία του 1990 6. Οι «εξελιγμένοι», οι «νέο-προύχοντες» και η αναπαραγωγή των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών αξιών Grassfields 6.1 Οι «εξελιγμένοι» και η «φυλαρχία της πόλης»

6.2 Επιχειρηματικότητα, «νέο-προύχοντες» και το πολιτισμικό έθος Grassfields 6.2.α Το προφίλ των επιχειρηματιών Bamiléké 6.2.β Αποταμίευση, περιορισμένη κατανάλωση και συσσώρευση

6.2.γ Η αναπαραγωγή του έθους Grassfields 7. Επίλογος: νέοι, πολιτική συνείδηση και η συγκρότηση του μετα-αποικιακού κράτους


Ενότητα 3: Συγγενείς, πρόγονοι και χριστιανοί 1. Ο «οικισμός» 2. Οι ομάδες συγγένειας 3. Πώς φτιάχνονται οι πρόγονοι 3.1 Οι νεκρικές τελετές 3.2 Η κατασκευή των προγόνων 4. Ιεραρχία, μιαρότητα του θανάτου και χριστιανικός εξισωτισμός 4.1 Πρόσωπο, πρόγονος, μιαρότητα και ιεραρχία: η έννοια του προσώπου στα Grassfields του δυτικού Καμερούν (προ-αποικιακή περίοδο)

4.2 Εξισωτισμός και ατομικισμός: ο αντίκτυπος του χριστιανισμού στις παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές 5. «Απαλείφοντας την κατάρα»: μια έκφανση της σχέσης προγόνων και ζωντανών


 Ενότητα 4: Το φύλο της τροφής: τελετουργία, εννοιολόγηση του ‘προσώπου’ και συγκρότηση του έμφυλου εαυτού 1. Όψεις του ‘προσώπου’ στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 2. Τροφές, ποτά και επιτόπια έρευνα 3. Ο κατά φύλα καταμερισμός των δραστηριοτήτων και το «συζυγικό μαγείρεμα» 3.1 Ο κατά φύλα καταμερισμός των δραστηριοτήτων 3.2 «Τα παιδιά είναι μια νόστιμη τροφή»: σύλληψη, αναπαραγωγή, κύηση 3.2.α Mobiap nyǝ και bǝm: το alter ego και το πεπρωμένο των ανθρώπων 3.2.β Το νερό, η φωτιά και η «μαγειρική των ανθρώπων» 4. Οι διαβατήριες τελετές και οι μεταφορές της μαγειρικής 4.1 Λίγα λόγια για τις διαβατήριες τελετές 4.2 Γέννηση και θάνατος

4.2.α Γενέθλιες τελετές 4.2.β Τελετές θρήνου και χηρείας 4.3 Οι τελετές ενηλικίωσης και ο γάμος

4.3 α Οι τελετές ενηλικίωσης 4.3.β Οι γαμήλιες ανταλλαγές: περιγραφή 4.3.β.1 Η περίοδος των αρραβώνων 4.3.β.2 Το «ντύσιμο» και το «άνοιγμα του κρασιού» 4.3.β.3 Το «γαμήλιο γεύμα» 4.3.γ Οι γαμήλιες ανταλλαγές: μια ερμηνεία 5. Προς το ‘μορφοκλασματικό πρόσωπο’ 5.1 Από την ανδρογυνία στην εμφυλοποίηση του προσώπου/σώματος … 5.2 … και από τα έμφυλα πρόσωπα/σώματα στις έμφυλες ομάδες/σώματα 5.3 Αναλογία και ιεραρχία 6. Επίλογος: 6.1 Πρόσωπο/δρών, προθετικότητα και το φύλο της τροφής 6.2 Τελετουργικές πρακτικές και ιστορία στα Grassfields του δυτικού Καμερούν, και παραπέρα


Ενότητα 5: Κανίβαλοι, ζόμπι και η διαμόρφωση μιας Αφρικανικής νεωτερικότητας στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 1. Από τις «γαστρονομικές μεταφορές» στην πολιτική οικονομία 1.1 Από τη μαγειρική στην πολιτική οικονομία των προσώπων 1.1.α Πρόσωπο, φύλο και το ιδίωμα της μαγειρικής 1.1.β Η πολιτική οικονομία των προσώπων 1.2 Η πολιτική οικονομία της μαγγανείας 1.2.α Η καταγωγή του βαμπίρ 1.2.β Οι καταγγελίες μαγγανείας 1.2.β.1 Η μαγγανεία ndip (Batié: dʉ)

1.2.β.2 Η μαγγανεία süe (Batié: siè) 1.2.β.3 Mvappepüe και cip 2. Η νεωτερικότητα της μαγγανείας: κανίβαλοι, ζόμπι και οι αλληγορίες του καπιταλισμού 2.1 Μνήμες και λόγοι του υπερατλαντικού δουλεμπορίου και της καταναγκαστικής εργασίας 2.2 Υπερατλαντικό δουλεμπόριο και κανίβαλοι στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 2.3 Αποικιοκρατία, καταναγκαστική εργασία και famla 2.4 Αλληγορίες του καπιταλισμού 3. Επίλογος: Μαγγανεία, πρόσωπο/υποκείμενο χθες και σήμερα

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-106

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).