ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Ανθρωπολογία. Διερεύνηση του όρου «πολιτικός».
 2. Η θρησκεία στην πολιτική: ιερή νομιμότητα, θεϊκή αντίσταση.
 3. Εξουσία και διακυβέρνηση Ι
 4. Εξουσία και διακυβέρνηση ΙΙ: εθνογραφικά παραδείγματα.
 5. Χτίζοντας το κράτος. Έθνη και εθνικισμός
 6. Εθνικισμός και πολιτικές της ταυτότητας. Αντίσταση & Εξέγερση.
 7. Διαφθορά. Το κράτος μέσα στο κράτος.
 8. Ζωές χωρίς χαρτιά. Βιοπολιτικές της ετερότητας. Ποιες ζωές έχουν αξία; Βιοπολιτικές αντίστασης, εναλλακτικές μορφές εξουσίας.
 9. Ειρωνεία, σάτυρα, παρωδία & πολιτική.
 10. Η Δύση και οι Άλλοι (πρωτόγονοι, εργάτες, πρόσφυγες, μειονοτικοί). Εξιδανικεύοντας την Ανατολή και την «αναρχία» της Αφρικής. Αποικιοκρατία, ευρωκεντρισμός και η σχετική κριτική  (1970-80).
 11. Υβριδικές πολιτικές και νέο-αποικιακές καταστάσεις. Ο εντοπισμός και η κριτική του πολιτικού. Μεταμοντέρνα κριτική.
 12. Φύλο και εξουσία
 13. Μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, ανθρώπινα δικαιώματα.
 14. Η πολυπλοκότητα, το πολυεπίπεδο και η ρευστότητα του πολιτικού. Τα κοινωνικά κινήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πολιτικές πρακτικές μέσα στο καθημερινό.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-151

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).