ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων

ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εξετάζει τα διάφορα είδη πηγών που έχει στη διάθεσή του ο ιστορικός που ερευνά την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων, με επίκεντρο επιλεγμένους θεματικούς άξονες. Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις συζητώνται διαφορετικά είδη πηγών, και διερευνώνται οι δυνατότητες και τα όριά τους. Εξετάζονται πολύ σημαντικά είδη πηγών της περιόδου, τόσο αρχειακών (π.χ. απογραφικά κατάστιχα, ιεροδικαστικά έγγραφα, εκκλησιαστικοί κώδικες) όσο και αφηγηματικών (π.χ. χρονικά, συμβουλευτικά κείμενα, αναφορές, γεωγραφικές περιγραφές).

Θεματικές ενότητες:

  1. Βαλκάνια: χώρος και άνθρωποι
  2. Θρησκευτική και γλωσσική πολλαπλότητα
  3. Εκκλησία και κοινωνία
  4. Κράτος και εκκλησία
  5. Νόμος και δικαιοσύνη
  6. Εξισλαμισμός και αλλαξοπιστία
  7. Ανεκτικότητα και μισαλλοδοξία
  8. Πόλεμος και βία
  9. Γυναίκες, άνδρες, παιδιά

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-020

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ναι, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).