ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων

ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητες:
1. Βαλκάνια: χώρος και άνθρωποι
2. Είδη πηγών, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους
3. Απογραφικά κατάστιχα
4. Ιεροδικαστικά έγγραφα
5. Εκκλησιαστικοί κώδικες
6. Ενθυμήσεις και χρονικά
7. Συμβουλευτικά κείμενα
Οι δύο πρώτες ενότητες εξετάζουν γενικά ζητήματα και θέτουν το πλαίσιο για τη διερεύνηση των πηγών για τα οθωμανικά Βαλκάνια στους πρώιμους νεότερους χρόνους. Οι επόμενες πέντε ενότητες είναι αφιερωμένες σε πολύ σημαντικά είδη πηγών της περιόδου, με έμφαση στις αρχειακές πηγές.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-020

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ι-235)

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ναι, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).