ΠΑ/Σ-056 Μουσική και παγκοσμιοποίηση

ΠΑ/Σ-056 Μουσική και παγκοσμιοποίηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η μουσική πάντοτε κυκλοφορούσε μεταξύ πολιτισμών, ανταλλάσσονταν, επανερμηνευόταν σε νέα πλαίσια, άλλαζε μορφή, λειτουργία και χρήση, δημιουργώντας υβρίδια, πολιτισμικές μείξεις και νέες ταυτότητες. Η διαπολιτισμική κυκλοφορία της μουσικής ενείχε πάντοτε τη διάσταση των ιεραρχήσεων και των διαφοροποιήσεων που επέβαλλε η δομή των διαπολιτισμικών συναντήσεων. Η αποικιοκρατία, το δουλεμπόριο, η καπιταλιστική επέκταση, η παγίωση δομών κέντρου/ περιφέρειας, η μουσική βιομηχανία, αλλά και η απο-αποικιοποίηση, τα εθνικά κινήματα, τα κοινωνικά κινήματα χειραφέτησης καθόρισαν τα όρια και τους όρους των διαπολιτισμικών συναντήσεων και επαφών. Η προϊούσα παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της επικοινωνίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην κυκλοφορία και τη νοηματοδότηση της μουσικής, δημιουργώντας νέες εμπορικές κατηγορίες για την πρόσληψη και την κατανάλωσή της, όπως η «έθνικ» και η «μουσική του κόσμου». Τι έχει να προσφέρει η ανθρωπολογική προσέγγιση στη μελέτη αυτών των διαδικασιών; Ποια είναι τα κρίσιμα διακυβεύματα της παγκοσμιοποίησης της μουσικής; Τι σχέση έχει η σημερινή παγκοσμιοποίηση με ιστορικές διαδικασίες διάδοσης και ανταλλαγής μουσικών ήχων κατά το παρελθόν, σε συνθήκες κατάκτησης, αποικιοκρατίας, αυτοκρατοριών, συγκρότησης εθνικών κρατών και ποικιλόμορφων πολιτικοκοινωνικών συνασπισμών; Εκτός από τα φαινόμενα της «έθνικ» και της «μουσικής του κόσμου», στην πρακτική άσκηση θα εξετάσουμε ζητήματα όπως η γέννηση και η ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας, ο ρόλος της μουσικής στα οθωμανικά Βαλκάνια, ο μουσικός εξωτισμός και οριενταλισμός, η αναβίωση της παράδοσης, αλλά και ο διαγωνισμός της Γιουροβίζιον.

Οι εθνογραφικές μελέτες θα συζητηθούν σε σχέση με συγκεκριμένες ιστορικές δυναμικές: ποιο ρόλο παίζει το οθωμανικό παρελθόν και η αποικιοκρατία (π.χ. η Βρετανική Εντολή στην Παλαιστίνη, η Γαλλική Εντολή στη Συρία και το Λίβανο από το 1920 έως το 1947) στην διαμόρφωση σύγχρονων συγκρούσεων, μορφών συμβίωσης, διαχωρισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην Ανατολική Μεσόγειο;

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-056

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Ανθρωπολο-γία της μουσικής (ΚΑ-192)

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).