ΠΑ/Σ-067 Η ελληνική οικονομία το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι.

ΠΑ/Σ-067 Η ελληνική οικονομία το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα εξετάζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1953-2002. Το σημείο αφετηρίας είναι η υποτίμηση της δραχμής και το «κλείδωμα» της ισοτιμίας της έναντι του δολαρίου το 1953.Μέσω της παρακολούθησης της πορείας της συμπεριφοράς βασικών μακροοικονομικών δεικτών (ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις, ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, δημοσιονομικό ισοζύγιο, μισθοί, τιμές, ισοτιμία, παραγωγικότητα , ανεργία, ανισότητα, φτώχεια) επιχειρείται ο εντοπισμός κομβικών σημείων που υποδιαιρούν την παραπάνω περίοδο σε υποπεριόδους κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώνονται σημαντικές αλλαγές και ανασηματοδοτήσεις. Σημείο απόληξης αποτελεί η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ το 2002.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-067

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Αρχές της Οικονομικής (ΟΙ-400)

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).