ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης

ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει τη διαμόρφωση των πεδίων της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας από τη σκοπιά των εξελίξεων και αλλαγών στην ιστοριογραφία και στα ιστορικά ερωτήματα από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι πρόσφατα. Διερευνώνται ιστοριογραφικά ρεύματα όπως η σχολή των Annales, ο μαρξισμός, η μικροϊστορία, η ιστορία των γυναικών και του φύλου, η νέα πολιτισμική ιστορία και οι μετα-αποικιακές σπουδές. Αντίστοιχες, εξελίξεις εξετάζονται σε συναφή με την ιστορία κλάδους, με ιδιαίτερη σημασία για τη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη περίοδο, όπως η ιστορία της τέχνης και η λογοτεχνική κριτική. Συνάμα, το μάθημα παρουσιάζει το έργο σημαντικών ιστορικών (όπως οι Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg, Christopher Hill, Joan Kelly, Peter Burke, Natalie Zemon Davis) που καθόρισαν τα πεδία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερη ιστορίας. Το μάθημα βασίζεται επίσης στη μελέτη σχετικών γραπτών και οπτικών πηγών.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-068

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).