ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ

ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εργασία στο σεμινάριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το οπτικό υλικό ως ειδικός τύπος αναπαράστασης που απαιτεί την δική του γλώσσα. Εξετάζεται επίσης η σχέση του υλικού αυτού με άλλες μορφές αναπαράστασης, περισσότερο οικείες στους ιστορικούς, όπως το έγγραφο καθώς και τα όρια του οπτικού υλικού στην ιστορική αναπαράσταση. Τέλος παρουσιάζεται η θέση του οπτικού πολιτισμού σε σχέση με την μνήμη και την δημόσια ιστορία.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζονται και συζητιούνται κύκλοι ιστορικών φιλμ και ντοκιμαντέρ που αφορούν συγκεκριμένα θέματα
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν φιλμ με θέματα την αρχαιότητα, την αποικιοκρατία, Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, το Ολοκαύτωμα και ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Η συζήτηση θα αποσκοπεί στην ιστορικότητα της προσέγγισης του οπτικού μέσου και την σχέση της με ευρύτερες πολιτισμικές προσλαμβάνουσες. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται και για τα ιστορικά ντοκιμαντέρ τα οποία θα συζητηθούν στο σεμινάριο.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-080

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).