ΠΑ/Σ-089 Ανάλυση Λόγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες εισάγονται στην Ανάλυση Λόγου, του κλάδου της κοινωνιοπραγματολογίας που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη της οργάνωσης διάφορων όψεων του καθημερινού φυσικού λόγου (και που, συχνά, έχει τη μορφή συνομιλίας). Αρχικά εστιάζουμε σε βασικές έννοιες της κοινωνιοπραγματολογίας όπως είναι το εκφώνημα, το περικείμενο/συμφραζόμενα, η γλωσσική ποικιλότητα και οι ποικίλες διαστάσεις της ως προαπαιτούμενα της ανάλυσης φυσικών γλωσσικών δεδομένων και στη συνέχεια εξετάζουμε ζητήματα όπως η δείξη και η ενδεικτικότητα, οι γλωσσικές πράξεις σε σχέση με τα γλωσσικά υπονοήματα, η κριτική ανάλυση λόγου, η ανάλυση συνομιλίας, ζητήματα γλωσσικής ευγένειας/αγένειας καθώς και ζητήματα έμφυλου και σεξουαλικοποιημένου λόγου, δίγλωσσου λόγου (εναλλαγή/μείξη κωδίκων), κλπ. Το μάθημα και οι γραπτές ασκήσεις προϋποθέτουν την ενασχόληση με τη συλλογή και την ανάλυση αυθεντικών γλωσσικών δεδομένων.

Θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή: Τι είναι η ανάλυση λόγου;
 2. Βασικές πραγματολογικές και κοινωνιογλωσσικές έννοιες για την ανάλυση λόγου
 3. Γλωσσικές πράξεις και η αρχή της συνεργασίας
 4. Δείξη και ενδεικτικότητα στη γλωσσική επικοινωνία
 5. Ευγένεια και αγένεια στον λόγο
 6. Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
 7. Ανάλυση συνομιλίας
 8. Κριτική ανάλυση λόγου
 9. Χιουμοριστικός λόγος
 10. Πολιτικός λόγος
 11. Δίγλωσσος λόγος

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-089

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).