ΠΑ/Σ-093 Από το Διαφωτισμό στις επαναστάσεις του 19ου αι.

ΠΑ/Σ-093 Από το Διαφωτισμό στις επαναστάσεις του 19ου αι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ανίχνευση του αντίκτυπου του Διαφωτισμού και της κληρονομίας του στις επαναστατικές διεργασίες στην Ευρώπη και την Αμερική,  από την ανάδυσή του έως και την Ιουλιανή Επανάσταση. Θα εξεταστούν επιμέρους ζητήματα σε ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (όπως λόγου χάρη η έννοια της «πατρίδας» όπως αναπτύσσεται κυρίως στο έργο του Βολταίρου και στην Εγκυκλοπαίδεια  των Ντιντερό και Ντ’Αλαμπέρ, η περίπτωση της πεφωτισμένης Δεσποτείας, η έννοια του «έθνους» στη Γαλλική Επανάσταση, ο χαρακτήρας, οι ιδιαιτερότητες και οι τύχες των επαναστάσεων που ξέσπασαν στη Νότια Ευρώπη, η έννοια του «έθνους» στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα, το ασύμπτωτο των ιδεών του Διαφωτισμού με τον λόγο πρωταγωνιστών της ελληνικής Επανάστασης, η Ιουλιανή Επανάσταση στη Γαλλία στο πλαίσιο της κληρονομιάς του Διαφωτισμού και της κυριαρχίας του αστικού φιλελευθερισμού). Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξέταση  του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους ο Διαφωτισμός διαμόρφωσε την πολιτική σκέψη μέσα από διαφορετικά τεκμήρια και κατ’ επέκταση η αποτίμηση του ρόλου που διαδραμάτισαν οι ιδέες του Διαφωτισμού έως και το 1830.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-093

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).