ΠΑ/Σ-096 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

ΠΑ/Σ-096 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή. Τόποι του πολιτικού.
 2. Κράτος και πολιτικές σχέσεις.
 3. Πολιτικές της διαφοράς στην καθημερινή ζωή.
 4. Δυτική αποικιακή κυριαρχία: Αντιστάσεις και τακτικές εξουσίας.
 5. Μετααποικιακά κράτη, υβριδικές πολιτικές και νέο-αποικιακές καταστάσεις. Ο εντοπισμός και η κριτική του πολιτικού.
 6. Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πολυεπίπεδες μη συνεργατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρατικές πολιτικές και αντι-δράσεις πολιτών.
 7. Βιοπολιτικές της ετερότητας.
 8. Οι πολιτικές της «θεσμοθετημένης» και μη βίας.
 9. Τι είναι αυτό που κάνει τη βία πολιτικό θέμα; Φύλο, πολιτικές συγκρούσεις, βία.
 10. Φύλο & Σεξουαλικότητα : Ρατσισμοί και Φοβίες.
 11. Τα κοινωνικά κινήματα. Οι πολιτικές πρακτικές μέσα στο καθημερινό.
 12. Περιβαλλοντικό τραύμα. Πολιτική οικονομία των φυσικών καταστροφών.
 13. Νεοφιλελευθερισμός: Ιλιγγιώδεις επισφάλειες.

Παρουσιάσεις εργασιών

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-096

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).