Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021 (ΦΕΚ 1818/Β/29.04.2021) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατατακτήριες Εξετάσεις.