Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Ο σύνδεσμος ανάρτησης στη διαύγεια είναι https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9395469%CE%927%CE%9B-%CE%A6%CE%A37 Παράλληλα η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου […]