Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου)

Από 05.09.2022 έως και 30.09.2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου
ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 10.10.2022


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως και 06.01.2023).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :

Από 16.01.2023 έως και 10.02.2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2023.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 20.02.2023


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  13.02.2023 έως και 26.05.2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (16.04.2026) από 10.04.2023 έως και 23.04.2023)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου :

Από 29.05.2023 έως και 23.06.2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 03.07.2023


Αργίες:

  • 28/10/2022 Εθνική εορτή
  • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
  • 17/11/2022 Επέτειος Πολυτεχνείου
  • 30/01/2023 Εορτή Τριών Ιεραρχών
  • 27/02/2023 Καθαρά Δευτέρα
  • 25/03/2023 Εθνική εορτή
  • 01/05/2023 Πρωτομαγιά
  • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
  • 05/06/2023 Εορτή Αγίου Πνεύματος