Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου)

Από 04.09.2023 έως και 29.09.2023

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 09.10.2023.


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 02.10.2023 έως και 14.01.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2023 έως και 06.01.2024).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :

Από 15.01.2024 έως και 09.02.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 19.02.2024


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  12.02.2024 έως και 26.05.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (05.05.2024) από 29.04.2024 έως και 12.05.2024)

Από 27.05.2024 έως και 21.06.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2024


Αργίες:

 • 28/10/2023 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
 • 17/11/2023 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2024 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 18/03/2024 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2024 Εθνική εορτή
 • 01/05/2024 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 24/06/2024 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή:

 • Λήμνου : 07/09/2023, 08/10/2023
 • Λέσβου : 08/11/2023, 17/02/2024
 • Χίου      : 11/11/2023, 22/07/2024
 • Ρόδου   : 14/11/2023, 07/03/2024
 • Σύρου   : 13/11/2023, 06/12/2023
 • Σάμου   : 11/11/2023, 06/08/2024