Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου
Από 31.08.2020 έως και 02.10.2020
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2020)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 12.10.2020.


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2020 έως και 06.01.2021).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου
Από 18.01.2021 έως και 12.02.2021
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο) Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2021. Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 22.02.2021


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Από 15.02.2021 έως και 28.05.2021
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (02.05.2021) από 26.04.2021 έως και 09.05.2021)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου
Από 31.05.2021 έως και 25.06.2021
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 25η Ιουνίου 2021
Καταχώρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 05.07.2021


Αργίες:

28/10/2020 Εθνική εορτή
Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07), Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 8/10)
17/11/2020 Επέτειος Πολυτεχνείου
30/01/2021 Εορτή Τριών Ιεραρχών
15/03/2021 Καθαρά Δευτέρα
25/03/2021 Εθνική εορτή
01/05/2021 Πρωτομαγιά
Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
21/06/2021 Εορτή Αγίου Πνεύματος