Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Έναρξη 11 Οκτωβρίου 2021
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021-22

Σύμφωνα με συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 23.09.2021 και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν στην ασφαλή διδασκαλία με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου κρίθηκε αναγκαία η κατά δύο εβδομάδες αναβολή έναρξης του χειμερινού εξαμήνου και καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου)
Από 30.08.2021 έως και 24.09.2021
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 04.10.2021.


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 11.10.2021 έως και 21.01.2022
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2021 έως και 06.01.2022).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :
Από 24.01.2022 έως και 18.02.2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται  η 18η Φεβρουαρίου 2022 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 28. 02.2022


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Από 21.02.2022 έως και 06.06.2022
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (24.04.2022) από 18.04.2022 έως και 01.05.2022)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου :
Από 06.06.2022 έως και 01.07.2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 11.07.2022


Αργίες:

 • 28/10/2021 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07), Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08,
  11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
 • 17/11/2021 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2022 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2022 Εθνική εορτή
 • 01/05/2022 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 13/06/2022 Εορτή Αγίου Πνεύματος