Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Πρόεδρος: Βενετία Καντσά.


Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών: Αιμίλιος Τσεκένης (τακτικός), Ιωάννης Γιαννιτσιώτης (αναπληρωματικός).


Διεθνές Συνέδριο για την Εσπεράντο (Γενεύη 1922)

Συντονιστές ΠΜΣ «Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ιστορία»: Βενετία Καντσά (διευθύντρια), Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Παναγιώτης Πανόπουλος, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Ποθητή Χαντζαρούλα.


Συντονιστές ΠΜΣ «Γυναίκες & Φύλα»: Κώστας Γιαννακόπουλος (διευθυντής), Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Χριστόδουλος Μπέλλας, Γιώργος Πλακωτός, Πηνελόπη Τοπάλη.


Συντονιστές ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»: Βασίλης Αναστασιάδης (διευθυντής), Ελένη Γκαρά, Βίκυ Ιακώβου, Γιάννης Σμαρνάκης, Ποθητή Χαντζαρούλα.


Εργαστήριο Εθνογραφίας: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (διευθυντής).


Εργαστήριο Ιστορίας: Χάρης Εξερτζόγλου (διευθυντής).


Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας & Συγγένειας: Βενετία Καντσά (διευθύντρια).


Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας: Κώστας Κανάκης (διευθυντής).


Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βενετία Καντσά, Ελένη Γκαρά, Παναγιώτης Πανόπουλος.


Υπεύθυνος για θέματα Βιβλιοθήκης: Χάρης Εξερτζόγλου.


Υπεύθυνη Φοιτητικών Θεμάτων: Μαρία Σταματογιαννοπούλου.


Επιτροπή Θερινής Πρακτικής Άσκησης: Γιώργος Πλακωτός (επιστημονικός υπεύθυνος), Ελένη Γκαρά, Χάρης Εξερτζόγλου, Έφη Πλεξουσάκη, Μαρία Σταματογιαννοπούλου.


Υπεύθυνη Προγράμματος Εrasmus: Ελένη Γκαρά, Έλια Πετρίδου (αναπληρώτρια)


Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Χριστόδουλος Μπέλλας.


Υπεύθυνη Οδηγού Σπουδών: Ποθητή Χαντζαρούλα.


Υπεύθυνες Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος: Ελένη Γκαρά & Ιακώβου Βίκυ & Χατζουλη Αίγλη.


Επιτροπή Παραλαβής & Εκτέλεσης Εργασιών: Έλια Πετρίδου, Κώστας Γιαννακόπουλος, Χάρης Εξερτζόγλου, Βασίλης Αναστασιάδης.