Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Πρόεδρος: Βενετία Καντσά.


Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών: Πλεξουσάκη Έφη (τακτικός), Αιμίλιος Τσεκένης (αναπληρωματικός).


Διεθνές Συνέδριο για την Εσπεράντο (Γενεύη 1922)

Συντονιστές/τριες ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία”: Παναγιώτης Πανόπουλος (διευθυντής), Ποθητή Χαντζαρούλα (αναπληρώτρια διευθύντρια), Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Βενετία Καντσά, Αίγλη Χατζούλη


Συντονιστές/τριες ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία”: Κώστας Κανάκης (διευθυντής), Γιάννης Γιαννιτσιώτης (αναπληρωτής διευθυντής), Κώστας Γιαννακόπουλος, Έλια Πετρίδου, Πηνελόπη Τοπάλη


Συντονιστές/τριες ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή”: Ελένη Γκαρά (διευθύντρια), Γιάννης Σμαρνάκης (αναπληρωτής διευθυντής), Βασίλης Αναστασιάδης, Βίκυ Ιακώβου, Χριστόδουλος Μπέλλας


Εργαστήριο Εθνογραφίας: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (διευθυντής).


Εργαστήριο Ιστορίας: Χάρης Εξερτζόγλου (διευθυντής).


Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας & Συγγένειας: Βενετία Καντσά (διευθύντρια).


Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας: Κώστας Κανάκης (διευθυντής).


Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βενετία Καντσά, Εξερτζόγλου Χαρίλαος, Τοπάλη Πηνελόπη.


Υπεύθυνος για θέματα Βιβλιοθήκης: Χάρης Εξερτζόγλου.


Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων: Γιώργος Πλακωτός.


Επιτροπή Θερινής Πρακτικής Άσκησης: Βίκυ Ιακώβου (επιστημονική υπεύθυνη), Ελένη Γκαρά (αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη), Χάρης Εξερτζόγλου, Έφη Πλεξουσάκη, Αιμίλιος Τσεκένης .


Υπεύθυνη Προγράμματος Εrasmus: Ελένη Γκαρά, Γιώργος Πλακωτός (αναπληρωτής)


Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Χριστόδουλος Μπέλλας.


Υπεύθυνη Οδηγού Σπουδών: Ποθητή Χαντζαρούλα.


Υπεύθυνες Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος: Ελένη Γκαρά & Βίκυ Ιακώβου & Χατζουλη Αίγλη.


Επιτροπή Παραλαβής & Εκτέλεσης Εργασιών: Έλια Πετρίδου, Κώστας Γιαννακόπουλος, Χάρης Εξερτζόγλου, Βασίλης Αναστασιάδης.


Υπεύθυνη Προγράμματος EClass: Ελένη Γκαρά.