Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα
Η βιοκοινωνική εμπειρία της γήρανσης κατά την πανδημία Covid-19. BIO-AGE
Εργαστήριο Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας
Επιστημονική υπεύθυνη: Αίγλη Χατζούλη
Ιστοσελίδα: https://bio-age.weebly.com  
Η βιοκοινωνική εμπειρία της γήρανσης κατά την πανδημία Covid-19. BIO-AGE
Σκληρές οικειότητες: Μια ιστορία του βιασμού στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα
Επιστημονική υπεύθυνη: Δήμητρα Βασιλειάδου
Ιστοσελίδα: https://www.brintima.com  
Σκληρές οικειότητες: Μια ιστορία του βιασμού στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μέσω της τέχνης, της εθνογραφίας και της παιδαγωγικής
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παναγιώτης Πανόπουλος
Ιστοσελίδα: https://encountersproject.eu  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μέσω της τέχνης, της εθνογραφίας και της παιδαγωγικής
Οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις στην «προσφυγική κρίση» στο Αιγαίο: Η θεσμοθετημένη κοινωνικότητα στην παραγωγή του ανθρωπιστικού έργου
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις στην «προσφυγική κρίση» στο Αιγαίο: Η θεσμοθετημένη κοινωνικότητα στην παραγωγή του ανθρωπιστικού έργου
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: Aπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος (1876-1923)
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σπυρίδων Καράβας
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: Aπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος (1876-1923)
Εγκατάσταση στην «ανθρωπιστική πόλη»: Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές επιπτώσεις της διάδρασης ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, τους συντελεστές της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και την τοπική κοινωνία (Λέσβος και Αθήνα) – HUMANcITY
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Εγκατάσταση στην «ανθρωπιστική πόλη»: Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές επιπτώσεις της διάδρασης ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, τους συντελεστές της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και την τοπική κοινωνία (Λέσβος και Αθήνα) – HUMANcITY
Ψηφιακό αποθετήριο Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονική υπεύθυνη: Εφροσύνη Πλεξουσάκη
Ψηφιακό αποθετήριο Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Advancing Alternative Migration Governance – ADMINGOV
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Παν/μιο Αιγαίου: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Advancing Alternative Migration Governance – ADMINGOV
Μεταμορφώσεις της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Μεταμορφώσεις της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης
Αρχείο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στο Αιγαίο
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Αρχείο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στο Αιγαίο
Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Η νέα ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο στη διαδικασία της μετανάστευσης και ένταξης
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος ελληνικής ομάδας: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Η νέα ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο στη διαδικασία της μετανάστευσης και ένταξης
Ανάδυση και οι διαδρομές του «εθνικισμού» στην Ελλάδα: Παρίσι-Αθήνα, κουλτούρα, ιδεολογία και πολιτική
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σπύρος Καράβας
Ανάδυση και οι διαδρομές του «εθνικισμού» στην Ελλάδα: Παρίσι-Αθήνα, κουλτούρα, ιδεολογία και πολιτική
Συλλογικές υποκειμενικότητες και χώρος στην Ελλάδα του 20ού αιώνα
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονικός υπεύθυνος:Χαρίλαος Εξερτζόγλου
Συλλογικές υποκειμενικότητες και χώρος στην Ελλάδα του 20ού αιώνα
(In)FERCIT: (Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση
Εργαστήριο Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας
Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά
(In)FERCIT: (Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση
Η οικιακή εργασία μεταναστών στην Ελλάδα: Το προφίλ των εργαζομένων και το θεσμικό πλαίσιο
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρίστος Φ. Μπέλλας
Η οικιακή εργασία μεταναστών στην Ελλάδα: Το προφίλ των εργαζομένων και το θεσμικό πλαίσιο
Ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων – Δημιουργία «Αρχείου Προφορικής Ιστορίας»
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονική υπεύθυνη: Ποθητή Χαντζαρούλα
Ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων – Δημιουργία «Αρχείου Προφορικής Ιστορίας»
Αρχείο ελληνικής εθνογραφίας
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Αρχείο ελληνικής εθνογραφίας
Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές μαρτυρίες
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονική υπεύθυνη: Ερριέτα Μπενβενίστε
Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές μαρτυρίες
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου, της συγγένειας και της βιοεξουσίας
Εργαστήριο Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας
Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου, της συγγένειας και της βιοεξουσίας
Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία
Εργαστήριο Ιστορίας
Επιστημονική υπεύθυνη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία
Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα
Η γυναικεία εργασία στις ατομικές, οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Οι περιπτώσεις της Μυκόνου και της Λέσβου
Εργαστήριο Εθνογραφίας
Επιστημονική υπεύθυνη: Βασιλική Μουτάφη
Η γυναικεία εργασία στις ατομικές, οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Οι περιπτώσεις της Μυκόνου και της Λέσβου