ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας

Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την ίδρυση του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ/LESoL με ΦΕΚ 1255/28.4.2016 τ.Βˊ). Στόχος του ΕΕΠΓ είναι η υποστήριξη της γλωσσολογικής έρευνας σε ένα περιβάλλον Κοινωνικών Επιστημών μέσω της καλλιέργειας εθνογραφικού προσανατολισμού στη συλλογή και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων.

Το ΕΕΠΓ στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο μέσω της έκδοσης Working Papers (με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα ελληνικά), ένα εξειδικευμένο σπουδαστήριο, συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σεμινάρια, συμπόσια και, μελλοντικά, ένα θερινό σχολείο.

Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε συνεργάτες που εστιάζουν σε πεδία όπως η πραγματολογία, η κοινωνιογλωσσολογία, η ανάλυση λόγου και η ανάλυση συνομιλίας, η ανθρωπογλωσσολογία και που έχουν ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον στη σύγχρονη εθνογραφική έρευνα του γλωσσικού τοπίου.

Οι δράσεις του Εργαστηρίου που έχουν ήδη δρομολογηθεί περιλαμβάνουν:

  • Την εγκαινίαση του Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics (AWPEL), μία δια-δικτυακή έκδοση με ελεύθερη πρόσβαση το πρώτο τεύχος της οποίας έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2016 και αφορά τη θεματική «Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα». Ελπίζουμε να είμαστε κατ’ αρχάς σε θέση να εκδίδουμε το περιοδικό δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και θα χαρούμε να λάβουμε προτάσεις για ειδικά τεύχη και guest-editors στο άμεσο μέλλον (με την ελπίδα να μπορέσει το περιοδικό να φτάσει τα τρία ή τέσσερα τεύχη ετησίως στο εγγύς μέλλον).
  • Μία διημερίδα για τη εθνογραφική/ανθρωπολογική γλωσσολογία στην Ελλάδα και τον ελληνόφωνο χώρο και τα Βαλκάνια το Φθινόπωρο του 2016 (περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα στην καινούρια ιστοσελίδα του ΤΚΑΙ.
  • Την έρευνα του γοργά μεταβαλλόμενου γλωσσικού τοπίου της Λέσβου, αρχίζοντας με την πόλη της Μυτιλήνης και περνώντας, σταδιακά, και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Σεμινάρια

16/5/2023
16/5/2023
9:00 μμ
16/5/2023
16/5/2023
9:00 μμ

Ημερίδες

Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΠΠΓ 2
Ημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2019


Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας
Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016